Binnen 5 minuten op de hoogte van de fysiotherapie trends

 in Blog

Rabobank heeft vastgesteld dat de vraag naar fysiotherapie stabiel blijft. Hoewel vraag en aanbod steeds meer in balans komen, concludeert Rabobank dat kleine praktijken moeite hebben om de omzet stabiel te houden in de toekomst. De omzetontwikkeling zal tussen de 0 en 2% liggen. Wat zijn de verdere verwachtingen en trends voor komende jaren?

Volume

Het verwachtte volume van fysiotherapie patiënten ligt tussen -1 en 1%. Dit kan zeker gaan toenemen door de almaar toenemende vergrijzing. Even ter vergelijking: in 2017 zijn er door het CBS 9.000 mannen en 20.000 vrouwen geregistreerd in de leeftijd van 90 jaar. Er wordt verwacht dat in 2060 dit 49.000 mannen zijn en 67.000 vrouwen. De zorgsector zal dus behoorlijk moeten gaan aanpoten. Tevens zal er een meer behoefte zijn aan nazorg na operaties, en neemt het aantal chronisch zieken toe.

Er blijft gek genoeg ook een kans dat het afneemt. Dit komt omdat er een nieuwe wind lijkt te waaien bij veel fysiotherapeuten. De aandacht is meer gericht op het resultaat van de behandeling en preventie van het probleem, dan op de behandeling zelf. Dit is mede doordat fysiotherapeuten de samenwerking met sportscholen graag aangaan.Fysiotherapeuten zullen zich continu moeten blijven differentiëren.”

Differentiatie

Fysiotherapeuten zullen zich continu moeten blijven differentiëren. Fysio-ondernemers kunnen dit aanpakken door hun strategie aan te scherpen; dit houdt in de communicatie, locatie, doelgroep en het personeelsbeleid optimaal te houden. Daarnaast is het netwerken tussen andere eerstelijns actoren, medische specialisten en zorgverzekeraars ook belangrijk. Het ligt misschien voor de hand maar innovatie in diensten of bepaalde specialisaties in de praktijk blijken keer op keer effectief te zijn. Tenslotte moeten contracten met zorgverzekeraars up-to-date blijven op basis van de kwaliteitseisen.

Vraag & aanbod

Nederlanders zijn over het algemeen erg tevreden over de fysiotherapeut, gemiddeld geeft men hun therapeut een 8,0. En er zijn behoorlijk wat mensen die naar de fysiotherapeut gaan, 23% van de bevolking komt wel is bij de fysiotherapeut (CBS; 2016). Wat vooral een interessante groei is, is het feit dat er meer patiënten op eigen initiatief naar de fysiotherapeut gaan. Zoveel zelfs dat het meer is dan het aantal mensen die op verwijzing naar fysiotherapeut gaan.

Er is een meerderheid van vrouwen werkend in de fysiotherapie, en dit zal in de toekomst alleen nog maar meer worden. Wat ervoor zorgt dat het aantal fysio-ondernemers geleidelijk afneemt. Vrouwen gaan nou eenmaal toch sneller in loondienst dan mannen. Toch neemt de concurrentie toe tussen de praktijken. Er zijn eigenlijk te veel praktijken op dit moment aanwezig in Nederland. Scholen passen zich hierop gelukkig ook aan. In het schooljaar van 2017/2018 hebben veel scholen een nieuwe selectieprocedure. Leerlingen zullen eerst een gesprek moeten houden met de school, waarom ze gemotiveerd zijn voor de opleiding. Na dit gesprek kan de school bepalen of leerlingen geschikt zijn voor de opleiding. Hierdoor wordt de oude manier door middel van loting geschrapt.

Te goedkoop

Helaas voor de praktijken zijn de prijzen nauwelijks gestegen ten opzichte van 2007. In 2007 kostte de gemiddelde behandeling 27,40 nu is dit 29,95. Om meer innovatieve en gespecialiseerde zorg aan te bieden moet de gemiddelde behandeling eigenlijk 10,- meer kosten (KNGF; 2017). Er zijn nu namelijk zo’n 11 verschillende specialismen binnen de fysiotherapie, en het idee is dat zorgverzekeraars meer onderscheid gaan maken tussen basis praktijken en speciale praktijken waarmee aanvullende afspraken gemaakt gaan worden.

Recente blogs

Zoeken