Bewustwording voor dementie

 in Blog

In Nederland leven naar schatting 270.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 naar 550.000. Echter weten wij Nederlanders nog veel te weinig over dementie, slechts een op de vier Nederlanders zou op straat namelijk de signalen van dementie herkennen. Hier wil initiatief Samen dementievriendelijk verandering in brengen.

Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor symptomen van ziekten die de hersenen aantasten. De ziekte Alzheimer is de grootste veroorzaker van dementie. Dementie kent verschillende kenmerken, sommige bekend, andere onbekender. Zo weet vrijwel iedereen dat dementie gepaard gaat met vergeetachtigheid, maar meer onbekende kenmerken zijn gedragsveranderingen, verslechterd beoordelingsvermogen, problemen met zien, sociaal isolement en taalproblemen. Iemand die lijdt aan dementie kan bijvoorbeeld ontzettend ongeduldig en boos worden, terwijl hij of zij doorgaans juist erg geduldig en kalm is, of grote sommen geld uitgeven terwijl hij of zij doorgaans zeer spaarzaam is. Veel mensen weten niet goed hoe ze hiermee om moeten gaan.

De omgang met iemand met dementie

Hoe moet je er dan eigenlijk mee omgaan? Dat varieert natuurlijk heel sterk. Iedereen is tenslotte anders, hetzelfde geldt voor mensen met dementie. Wel zijn er algemene omgang richtlijnen die gelden voor vrijwel iedereen met dementie. We zetten een aantal tips voor u op een rijtje.

Wees duidelijk

Het is voor mensen met dementie lastiger om informatie te verwerken, praat daarom in korte zinnen, zorg dat u goed te verstaan bent, en praat rustig. Gebruik in elke zin maar één boodschap en stel één vraag per keer. Wacht ook even op een reactie en geef de persoon wat tijd tot nadenken. Als u ziet dat iemand moeite heeft met de vraag, controleer dan even of ze de vraag goed begrepen hebben.

Serieuze houding

Neem mensen met dementie serieus. Dementerende mensen raken gemakkelijk geïsoleerd. De oplossing: laat dementerende mensen in hun waarde en neem hen serieus. Wees belangstellend en toon betrokkenheid, hiermee laat u merken dat ze nog steeds erbij horen. Probeer ook niet te veel te corrigeren of tegen te spreken. Hiermee legt u de nadruk op wat iemand met dementie niet meer weet of kan, wat juist niet de bedoeling is.

Sta open

Zorg dat u openstaat voor de wensen en voorkeuren van de dementerende. Kijk hoe u het beste contact kunt maken met hem of haar, en vraag toestemming voordat u handelt. Dat stelt gerust en laat de regie in de handen van de persoon met dementie. Mensen met dementie kunnen emoties ook sterker ervaren, vaak huilen zij sneller en krijgen ze sneller een opgejaagd gevoel. Probeer deze gevoelens bespreekbaar te maken door ze te benoemen. “Ik zie dat u verdrietig/bang bent”. Deze emoties mogen er gewoon zijn, laat de dementerende dat merken.

Samen dementievriendelijk

Samen dementievriendelijk wil de komende jaren Nederlanders bewust maken van de impact van dementie op de samenleving. Om dit doel te kunnen bereiken bieden ze verschillende trainingen aan, verschaffen ze informatie over het onderwerp en voeren ze campagnes om bewustzijn in Nederland te vergroten. Het helpt als mensen dementie niet alleen herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger. Het implementeren van de genoemde tips brengt u al een stap dichterbij dit doel, en kan het verschil maken voor iemand met dementie.

 

Bron:

Alzheimer Nederland

Rijksoverheid

Samen dementievriendelijk

 

Recente blogs

Zoeken