De recente ontwikkelingen rond eHealth voor artsen

 in Blog, eHealth, eHealth88, Innovatie

De KNMG nam aan het eind van de eHealthWeek het initiatief om een bijeenkomst te organiseren genaamd ‘Leren van Elkaar’. Tijdens deze bijeenkomst werden een aantal relevante nieuwe eHealth toepassingen voor artsen samengevat. Het doel was de deelnemers inzicht te bieden in recente ontwikkelingen op het terrein van eHealth en hen te inspireren met voorbeelden uit de praktijk:

1. Beter contact met patiënten

Bart Timmers gebruikt in zijn praktijk vele digitale oplossingen die zorgen voor meer en beter contact met zijn patiënten. Dit is essentieel voor een huisarts om optimale zorg te kunnen bieden. Hij signaleert nog wel enkele knelpunten, zoals de onmogelijkheid om systemen te koppelen, het beheervraagstuk en het doorbreken van bestaande patronen op de werkvloer.

2. Patiëntenvoorlichting

Markus Oei is KNO arts in het Flevoziekenhuis en directeur van Inforium, dat onder andere een digitaal patiëntenvoorlichtingssysteem uitgeeft. Hij enthousiasmeert iedereen om hier snel mee te starten, want elektronische communicatie is sneller, veiliger en betrouwbaarder. Volgens Oei is patiëntenvoorlichting cruciaal voor therapietrouw en ziet hij betere communicatie als het nieuwe geneesmiddel.

3. Zorgrobot

Margo van Kemenade van de Vrije Universiteit geeft een beeldende presentatie over de zorgrobot die eenzame ouderen daadwerkelijk troost biedt. Een robot is een elektromechanisch apparaat dat beweegt en eigen beslissingen neemt op basis van voorgeprogrammeerde regels. Zorgverleners vinden zo’n zorgrobot maar eng. Maar die angst is onterecht, stelt Kemenade.

4. Tele-GGZ verhoogt therapietrouw

Jarno Meijer en Joep Hoevenaars van Therapieland leggen uit dat Tele-GGZ de therapietrouw in de GGZ-huisartsenzorg verhoogt. Therapieland is een social-media achtige omgeving waarin patiënten via filmpjes uitleg krijgen over hun therapie. Ook worden virtual reality toepassingen ingezet om mensen bijvoorbeeld van hun pleinvrees af te helpen.

5. Big data noodzakelijk om groei aan te kunnen

Jan Kimpen, kinderarts en Chief Medical Officer bij Philips, bekijkt eHealth vanuit een breed perspectief. Hij schetst de explosieve groei van zorgvragen die op ons afkomen. eHealth maakt het mogelijk die zorgvragen op grote schaal in kaart te brengen. Vervolgens geven deze ‘big data’ meer inzicht in ziektebeelden en betere mogelijkheden tot behandeling daarvan.

Wrap-up

De bijeenkomst eindigde met een wrap-up geleid door Leonard Witkamp met Erik Gerritsen en de chronische patiënten Annemieke en Niels. Leonard Witkamp verwacht dat als gevolg van eHealthontwikkelingen het ziekenhuis in zijn huidige vorm zijn langste tijd heeft gehad. Routinematige behandelingen en onderzoeken zullen steeds meer buiten het ziekenhuis gaan plaatsvinden.

Bron: knmg.nl en ehealthweek.org

 

Recente blogs

Zoeken