Hoe ziet de toekomst van beeldschermzorg eruit?

 in Blog

Langer zelfstandig thuis blijven wonen, zelfredzaam zijn met behulp van technologie en tijdsbesparing voor zorgpersoneel bij het verlenen van zorg aan patiënten. Het zijn drie redenen waarom beeldschermzorg in Nederland al veel wordt toegepast. Toch blijft het ‘opschalen’ van deze inzet van zorgtechnologie erg lastig. In 2019 wil het kabinet dat beeldschermzorg landelijk beschikbaar is voor iedereen die hier gebruik van wil maken, zoals bijvoorbeeld chronisch zieken en ouderen. Maar zover is het nu nog niet. Volgens eHealth Monitor 2015 is het aantal patiënten dat via een beeldscherm met een zorgverlener kan communiceren nog erg laag.

Maar hoe ziet de toekomst van beeldschermzorg er dan uit, en hoe kan deze ontwikkeling worden gestimuleerd? Het rapport De Toekomst van Beeldschermzorg, onderdeel van het doorbraakproject ‘de Zorg Ontzorgd met ICT’, verkent 3 scenario’s voor de toekomst van beeldschermzorg. Dit rapport is een samenwerking tussen  ECP, VWS, EZ en ZonMw en heeft als doel om bewezen innovatieve ICT- oplossingen méér en breder in te zetten.

Zorg op afstand

Wat houdt ‘beeldschermzorg’ precies in? Beeldschermzorg is het verlenen van zorg, waarbij de zorgverlener en zorgvrager op afstand via een beeldscherm en camera met elkaar kunnen communiceren, op een plaats en tijd die hen uitkomt.

Concrete stappen

In oktober 2015 is een scenarioverkenning gestart over de toekomst van beeldschermzorg. Hierbij hebben zorginstellingen, zorgvragers, beleidsmakende partijen, verzekeraars en leveranciers samen gekeken naar hoe de toekomst van beeldschermzorg er concreet uit zou kunnen zien en hoe ze het gebruik van beeldschermzorg zouden kunnen versnellen. Het rapport verkent drie mogelijke toekomstscenario’s van beeldschermzorg.

Scenario 1

Het eerste scenario gaat uit van een ‘Regionale zorgflix’, een soort Netflix voor eHealth. Hierbij zal elke regio de zorg op zijn eigen manier inrichten en financieren. Het gevolg van dit scenario is dat de ontwikkeling niet snel gaat, maar de nieuwe middelen wel goed geïntegreerd worden in het zorgsysteem. Door het verschil in tempo van innovatie in sommige regio’s zullen er echter wel verschillen ontstaan tussen de regio’s onderling voor wat betreft de mate waarin eHealth is opgenomen in het zorgaanbod.

Scenario 2

Een tweede scenario gaat er vanuit dat beeldschermzorg wordt ontwikkeld binnen een nieuw (publiek) bekostigingssysteem waarbij niet meer betaald wordt per handeling maar voor de kwaliteit ervan; betalen voor resultaat. De overheid zal in dit tweede scenario een leidende rol krijgen bij de opschaling van beeldschermzorg en de bekostiging. Omdat stelselwijzigingen nu eenmaal tijd kosten, is het ook met dit scenario niet zeker of de doelstelling voor 2019 wordt gehaald.

Scenario 3

In het laatste scenario (Technologie en consument) staan technologie en consument voorop. In dit scenario zijn de veranderende behoeften van de consument en het antwoord daarop van marktpartijen leidend voor de groei van beeldschermzorg en digitalisering. Commerciële bedrijven volgen de vraag van consumenten, en die ontwikkeling gaat een stuk sneller. De kans is dan ook groot dat bedrijven als Apple gaan concurreren met zorginstellingen op het gebied van beeldschermzorg.

Ook op andere gebieden van zorg is beeldschermzorg mogelijk. Zo hebben wij voor een online fysiotherapiepraktijk  bijvoorbeeld Fysiovoorjou.nl opgezet en voor de oefentherapiepraktijk van therapeut Judith Stal hebben wij Beweegtherapie.nl gebouwd, een online praktijk waar men video consults krijgt, eventueel aangevuld met een online trainingsprogramma.

Benieuwd hoe u beeldschermzorg kunt toepassen in uw praktijk? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Bron: Smarthealth.nl, zorgkennis.nl en doorbraakmetdezorg.nl

Recente blogs

Zoeken