Dokter Skype?

 in Blog, mHealth

De jongere generatie wil meer technische ontwikkelingen in de zorg. Uit onderzoek van Salesforce is gebleken dat de generatie van 18 tot 34 jaar vindt dat er nog onvoldoende moderne technologie wordt ingezet in de zorg. Veel mensen van die generatie zeggen behoefte hebben aan nieuwe technische middelen zoals apps, tele-zorg en wearables. Tele-zorg is zorg op afstand waarbij zorgontvanger en zorgaanbieder zich niet op dezelfde plek bevinden. Wearables zijn een nieuwe generatie mobiele devices die op het lichaam gedragen worden bijvoorbeeld de Smartwatch. Een van de voordelen van tele-zorg is, dat praktijken 24-uurs zorg aanbieden. 24-uurs zorg kan aangeboden worden wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie in de avond/nacht. Een nadeel is dat er een afname is in de privacy.

Slechts 10% van de jongere generatie maakt gebruik van internet, e-mail of sms’jes om een afspraak te maken bij zijn/haar huisarts of andere zorgaanbieder. Terwijl juist vele van hen het op deze manier veel makkelijker vinden om zo een afspraak te maken. Zo blijkt het dat contact met zorgaanbieders nog steeds via traditionele media lopen. Zo een 10% van de mensen maken persoonlijk afspraken met hun dokter. Zeker 76% van de mensen maken telefonisch afspraken. Slechts een kleine groep maakt een afspraak via het internet (7%), via e-mail (6%) of via SMS (1%).

60% van de ondervraagde hebben serieuze interesse om tele-zorg aan te schaffen. Zo kunnen ze het persoonlijk bezoeken van de zorgaanbieder verminderen en toch blijven beide partijen up-to-date over de gezondheid en de patiënt. 70% van de jongere generatie geeft aan dat ze een afspraak liever via een app wil maken. Dit betekent dat de jongere generatie niet alleen op digitale wijze contact willen met de zorgaanbieders, maar ook willen ze gebruik maken van mobiele devices en apps. Ook geven ze aan om via een app hun gezondheid te bevorderen in samenwerking met hun zorgaanbieder. Daarnaast zijn ze bereid om medische gegevens en resultaten van onderzoeken willen bespreken via de app.

Het gaat verder dan alleen het gebruik van digitale apparatuur. In de toekomst ziet deze jongere generatie het wel zitten om gebruik te maken van vernieuwde producten van de zorg. Bijvoorbeeld door middel van wearables medische gegevens door te spelen. Zo blijven zorgverleners op de hoogte van de gezondheid.

Recente blogs

Zoeken