Een probleem? Kijk ook eens buiten de zorg

 in eHealth, Innovatie

Oriënteren
Het zou tot nieuwe innovaties en oplossingen kunnen leiden als zorgprofessionals vaker buiten de sector kijken voor probleemoplossingen. Zo zouden bijvoorbeeld het fileprobleem en de OV-chipkaart kunnen dienen als voorbeelden voor de zorg.

Guus schrijvers vertelt: “Leonardo da Vinci (1452-1519) vermoedde dat bloed midden in de aorta sneller stroomde dan langs de wand van deze slagader. Hier kwam hij achter na het bestuderen van een rivier Arno in zijn woonplaats Florence. De ontdekking deed hij door stokjes vanaf een brug in het water te gooien. Die dreven sneller weg in het midden van de rivier. Rond 1990 probeerde een medisch team van de Harvard Medical School dit uit. En deze vermoedens klopte.”

Deze manier van kijken en denken laat het nut zien van analogie in de zorg. Ofwel het vinden van een oplossing in een (op het eerste oog niet) vergelijkbare situatie. In het voorbeeld van Da Vinci (dit voorbeeld staat beschreven in de autobiografie van Da Vinci door Walter Isaacson 2017) zie je dat dit gezondheidsonderzoek in vier stappen plaatsvindt;

  1. Er is een zorgvraagstuk; hoe werkt de aorta?
  2. De onderzoeker bestudeert dit in een andere sector (de rivier)
  3. De onderzoeker komt met een theorie (in het midden stroomt het bloed sneller)
  4. De theorie wordt getoetst (het Harvard team)

Zo beschrijft Guus Schrijvers twee hedendaagse onderwerpen die een goed voorbeeld kunnen zijn voor een actuele analogie in de zorg.

Files vergelijken met wachttijden in de zorg
Deskundigen ontwikkelen veel instrumenten om het leed door files in het verkeer te verkleinen. Bredere wegen en filemeldingen op radio en internet zijn dergelijke instrumenten. Het is mogelijk een idee om te kijken of de maatregelen tegen files ook in de zorg te gebruiken zijn. Denk bijvoorbeeld aan het online live wachttijden te kunnen zien voor drie ziekenhuizen in je regio, zodat men op basis van wachttijd een keuze kan maken om ze de druk te verdelen.

De ov-chipkaart en het EPD
Wat Guus Schrijvers boeit, is waarom de implementatie van de Ov-chipkaart wel in een paar jaar is gelukt en dat van het elektronisch patiëntendossier nog steeds niet volledig draait. De gezondheidszorg zou misschien wel kunnen leren van de aanpak rondom het invoeren van de OV-chipkaart, een systeem dat door velen dagelijks wordt gebruikt en landelijk is geadopteerd. Men kan eenvoudig gebruik maken van diensten van verschillende, concurrerende aanbieders vanuit één platform.

Het doel niet uit het oog verliezen
De gegeven voorbeelden zijn overduidelijk analogieën, want zorgverlening is heel wat anders dan een ov-chipkaart en wachttijden in de zorg zijn wat anders dan files. Maar door te kijken naar oplossingen en raakvlakken bij bestaande probleemstellingen buiten de sector, wordt het zichtveld verbreedt en perspectief geboden voor innovatieve oplossingen binnen de sector. Het is helemaal geen gek idee om eens om je heen te kijken op zoek naar een oplossing, test het en toets het en wie weet wat er dan ontstaat?

 

Bron: zorgvisie.nl

Recente blogs

Zoeken