Effectiever werken met Mobile Healthcare

 in Blog, eHealth, eHealth88, Innovatie, mHealth

Dat elektronica en digitale uitwisseling van gegevens de kwaliteit van de zorg vergroten, staat inmiddels buiten kijf. Toch worden nieuwe toepassingen maar erg voorzichtig doorgevoerd. Volgens Marjolein Drent, werkzaam in het ILD Expertisecentrum van het St. Antonius Ziekenhuis en spreker op het Mobile Healthcare congres, is het huidige vergoedingensysteem een belangrijke oorzaak. We moeten af van een vergoeding per verrichting.

Elektronische uitwisseling van patiëntgegevens: het houdt de gemoederen nog steeds bezig. Mensen zijn bang dat hun gegevens op straat komen te liggen. Goede beveiliging is daarom een must. Aan de andere kant: als je ziek bent, wil je dat dokters snel de juiste diagnose kunnen stellen. Als dat betekent dat je gegevens moeten worden gedeeld met verschillende artsen voor advies: so be it.

Vergoedingensysteem

De zorgen die er zijn om privacy vertragen de overgang naar een betere benutting van de voordelen van e-Health. Een nog groter struikelblok vormt volgens Drent het Nederlandse vergoedingensysteem in de zorg. Artsen worden voornamelijk betaald voor verrichtingen, zoals bijvoorbeeld een onderzoek. Een gesprek is geen verrichting en daar staat nauwelijks vergoeding tegenover, terwijl een arts na een goed gesprek veel gerichter de noodzakelijke onderzoeken kan plannen. Ook de follow-up is niet meer van deze tijd. Stel, je wilt als arts iemand de uitslag van een aanvullend onderzoek doorgeven. Dan wordt deze tijd alleen vergoed als je de patiënt persoonlijk laat langskomen. Dat betekent onnodige reistijd en onnodige belasting van de praktijk.

Efficiënter werken

Het kan allemaal zoveel efficiënter. In Nieuwegein werken ze bijvoorbeeld met teleconferencing. Teams van andere ziekenhuizen presenteren patiënten het expertpanel, dat vervolgens adviezen geeft. De lijnen zijn kort, het internationale netwerk is groot. ‘Niet alleen vergroten we zo de kennis van artsen in Nederland, ook besparen we de patiënt zo een heleboel reistijd.’ Aldus Drent.

Vooral bij zeldzame aandoeningen biedt de digitale uitwisseling van patiëntgegevens grote voordelen. Met behulp van E-health kunnen we zorgen dat die kennis op meer plaatsen kan worden ingezet en benut. Drent houdt zich met name bezig met longaandoeningen.

Er zijn longaandoeningen waarvan we in Nederland minder dan honderd patiënten hebben. Met zo’n kleine populatie bouw je amper kennis op. Maar door de gegevens van patiënten wereldwijd te bundelen en te analyseren, neemt het inzicht sterk toe.

Niet zo vreemd dus dat Drent een groot voorstander is van e-Health. En dat geldt ook voor een digitaal patiëntendossier. Het is bijvoorbeeld op vakantie toch wel een fijn idee dat een arts bij je informatie kan en contact kan opnemen met je behandelend arts.

Innovatieve app

In Nederland streven we naar meer zeggenschap voor patiënten over hun proces van ziekte en herstel. Patiënten zouden veel baat kunnen hebben bij een bewegingsprogramma. Omdat dit vaak niet lukt door een drukke baan of kinderen heeft de ILD care foundation samen met ICT-dienstverleners een app ontwikkeld: een slim programma om mensen te stimuleren meer te bewegen. Het werkt met een device dat hun activiteiten monitort en dat communiceert met hun mobiele telefoon. De patiënten kunnen hun vorderingen zien en hoe die zich verhouden tot de vorderingen van andere patiënten.’

Ehealth88 op het Mobile Healthcare Congres

Ehealth88 zal aanwezig zijn op het Mobile Healthcare Congres op 6 oktober 2016 in de jaarbeurs in Utrecht! Wij hopen ook hier meer kennis op te doen op het gebied van healthcare en kijken uit naar de sprekers op het congres.

Een van de sprekers is Marjolein Drent. Ze zal laten zien dat u met nieuwe technologieën enorme stappen vooruit kunt zetten en dat mobile healthcare een verrijking is voor de kwaliteit van zorg én economische kansen bied

Bron: Mobilehealthcare.nl

Recente blogs

Zoeken