eHealth: Met ‘gemak’ aan de slag met digitale zorg

 in Blog, eHealth, eHealth88, Innovatie, mHealth

‘Gemak’. Het meest gebruikte woord als je spreekt met mensen die tevreden zijn over gebruik van eHealth als hulpmiddel bij het omgaan met een ziekte of handicap.

Digitale zorg van waarde voor patiënten

‘eHealth biedt gemak’ staat voor het behoud of terugwinnen van energie, vrijheid en zelfstandigheid. Een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden, ondanks je ziekte of beperking. Zo min mogelijk jezelf hoeven te belasten met het gedoe rond de organisatie van zorg.

Toekomst en realiteit van eHealth

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op, ook als het gaat om mogelijkheden voor gezondheidszorg. In de media gaat het over robots, big data, virtuele omgevingen en andere innovatieve technologieën. In onze eigen leefomgeving zien we echter dat het nog steeds niet vanzelfsprekend is om digitaal contact te leggen met de dokter of een verpleegkundige. Om online de uitslagen van een onderzoek in te kijken. Of om thuis gezondheidswaarden te meten en zo de huisarts op de hoogte te houden.

eHealth-toepassingen

Waar hebben we het over als het gaat over digitale diensten? Hieronder een overzicht dat helpt om digitale toepassingen te ordenen. Los van techniek, aansluitend bij zorgprocessen.

  • E-informatie: het gebruik van websites, social media en apps voor informatie over gezondheid en zorg.
  • E-preventie: het gebruik van digitale hulpmiddelen bij het omgaan met of voorkomen van ziekte. Bijvoorbeeld voedingsapps, beweegmeters of zelftesten
  • E-service: digitale ‘gemaksdiensten’ vanuit zorgaanbieders. Bijvoorbeeld: online een herhaalrecept aanvragen, een afspraak maken, toegang krijgen tot een dossier en online uitslagen van onderzoeken opvragen.
  • E-zorg: het gebruik van internettoepassingen voor (zelf)zorg. Bijvoorbeeld: e-consult, beeldschermzorg, het thuismeten van je bloeddruk of online coaching bij depressieve klachten.
  • E-wonen: het gebruik van technologie thuis, gericht op (langer) zelfstandig wonen. Bijvoorbeeld: personenalarmering en elektronische medicijndispensers.

Digitalisering

Onze samenleving digitaliseert, ook voor de gezondheidszorg ligt er een uitdaging om te komen tot eigentijdse én passende digitale diensten. Daarbij is er nog een wereld te winnen als het gaat om relatief eenvoudige diensten zoals online een vraag stellen, online een afspraak maken of het zelf meten van gezondheidswaarden. Het is nog een hele toer om deze diensten integraal onderdeel te maken van een huisartsenpraktijk, ouderenorganisatie of ziekenhuis. Dat vraagt om een goede organisatie ervan.

Praat niet over maar met patiënten

Digitale zorg is een instrument dat een plek behoort te krijgen als onderdeel van eigentijdse zorg. Betrek patiënten en cliënten vanaf het begin op een goede manier bij het denken en doen over eHealth. Luister hoe zij omgaan met hun ziekte en kwetsbaarheden, waar zij tegenaan lopen en hoe internet daar mogelijk bij zou kunnen helpen. Digitale zorg is een onderdeel van eigentijdse zorg. Digitale zorg gaat over meer gemak en vrijheid in het dagelijks leven voor mensen die geraakt zijn door een ziekte of handicap.

Bron: https://www.focuscura.com/nl/kennisontwikkeling/blog/ehealth-met-gemak-aan-de-slag-met-digitale-zorg

Recente blogs

Zoeken