Zijn GGZ behandelaren klaar voor eHealth?

 in Blog, eHealth

Veel grote GGZ-instellingen beschikken over een online behandelplatform, maar hoe intensief worden die platformen in de praktijk gebruikt? En hoe ondervinden GGZ-instellingen de implementatie van ehealth in het zorgproces?

Online behandelplatformen in de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg).

Alle grote Nederlandse GGZ-instellingen beschikken gemiddeld al vier jaar over een online behandelplatform. Online behandelplatformen vormen een combinatie van face-to-face contact en ehealth toepassingen zoals digitale dagboeken. Dit wordt ook wel ‘Blended care’ genoemd. Het aantal eHealth aanbieders voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is toegenomen, en cliënten zien het positieve effect van eHealth.

De voordelen van blended behandelingen zijn:

  • Cliënten kunnen de behandelmodules in eigen tijd volgen.
  • Met de eigen inloggegevens kan de cliënt op iedere plek aan de slag.
  • Het bespaart reistijd en reiskosten.
  • Cliënt kan rustig nadenken wat hij of zij wil zeggen.
  • De behandelaar wordt geïnformeerd over de voortgang.

Toch blijkt uit onderzoek van M&I/Partners dat er tot nu toe nog veel te weinig winst wordt behaald met de inzet van online behandelplatformen in de GGZ. Zij hebben 22 grote GGZ-instellingen ondervraagd en hebben gekeken naar de stand van zaken op gebied van eHealth. Zo kwam uit dit onderzoek naar voren dat een op de twee behandelaren toegang heeft tot een online behandelplatform, en dat maar 1 op de 10 cliënten daadwerkelijk een blended behandeling krijgt.

De gevolgen hiervan;
– er ontstaat onduidelijkheid over de inzet van online behandelplatformen, waardoor de daadwerkelijke inzet in de praktijk achterblijft;
– wanneer het samenvoegen van reguliere zorg en eHealth faalt wordt de zorg juist duurder.

Gebruik online behandelplatformen

Volgens de onderzoekers van M&I/Partners geven 8 op de 10 GGZ-instellingen aan dat het belangrijk is om het nieuwe blended zorgproces vooraf uit te werken. 6 op de 10 instellingen heeft dit niet gedaan, en 3 op de 10 instellingen heeft deels het nieuwe blended zorgproces uitgewerkt. Wanneer er wordt gekeken naar het gebruik van de online behandelplatformen, worden met name de behandelmodus, berichtenmodule en dagboeken het meest gebruikt door behandelaren. Het gebruik van de chat, beeldbellen en apps is daarentegen erg laag.

Veel GGZ-instellingen hebben dus nog moeite met het ontwikkelen en implementeren van het nieuwe blended zorgproces. Zo zien veel instellingen en behandelaren blended behandelingen nog als sporadische aanvulling op de standaard face-to-face behandeling van cliënten. Dit terwijl blended behandelingen juist de oplossing bieden tot goedkopere en betere gezondheidszorg.

Implementatie online behandelingen.

Volgens de ondervraagde GGZ-instellingen blijft het gebruik van online of blended behandelingen nog achter doordat de behandelaar onvoldoende in staat is om het online behandelplatform in te zetten. Dit komt omdat er onvoldoende tijd, aandacht en geld is voor de implementatie. Opleiding, projectleiding en implementatie kosten geld en gaan ten koste van de productiviteit van behandelaren. Dit is enigszins kortzichtig, aangezien deze productiviteit op de lange termijn juist omhoog gaat met de invoering van blended care.

Hoe kunnen instellingen succesvol online behandelingen implementeren?

Volgens Jorne Grolleman (onderzoeker M&I/Partners) zijn behandelaren de sleutel tot een succesvolle implementatie. Dat betekent voor GGZ-organisaties dat zij behandelaren goed moeten ondersteunen, maar ook inspraak en verantwoordelijkheid moeten geven. Daarnaast moeten instellingen meer voordelen halen uit een mix van face-to-face en eHealth. “We focussen nu vaak op de mate van inzet, maar weten onvoldoende over de positieve en negatieve effecten voor cliënten. Het is van belang om het implementatieresultaat meer uit te drukken in kwaliteit dan in schaal.” Jorne Grolleman

Bron: Zorgvisie.nl Smarthealth.nl & Mxi.nl

Recente blogs

Zoeken