Het beperken van risico hart- en vaatziekten door online coaching

 in Nieuws

“Heart Attack Protection Program for You” ook wel HAPPY, is een programma van het Amsterdam UMC. Een studie van Ward Laufer (Amsterdam UMC) die binnen het programma draaide, heeft aangetoond dat met behulp van drie maanden internetcoaching het risico op hartinfarcten daalt van 6,3 procent naar 5,5 procent. Ward Laufer is op 9 januari bij Amsterdam UMC gepromoveerd.

Onderzoek

Aan het onderzoek van Laufer hebben 900 mensen deelgenomen, zij vulden online een vragenlijst in over hun levensstijl. De deelnemers kwamen vervolgens naar een ‘gezondheidscarrousel’, daar werd hun lengte, gewicht en bloeddruk gemeten en bloed geprikt. Daarna kregen ze advies op maat, gericht op hun gezondheidsrisico en dit had als resultaat dat het gezondheidsrisico daalde.

“In het laboratorium verwerkten we het bloed en konden we het risico op een hartinfarct voor de komende 10 jaar berekenen.” geeft Laufer aan. “De deelnemers kregen vervolgens hun risico op een hartinfarct via e-mail verstuurd. Drie maanden lang kreeg elke deelnemer persoonlijke leefstijladviezen gericht op hun risico. De adviezen variëren van gezond eten tot bewegen tot stoppen met roken.”

Daling van het risico op een hartinfarct

Drie maanden later werd bij alle deelnemers van het onderzoek het risico opnieuw gemeten. Daaruit bleek dat het gemiddelde risico op een hartinfarct van 6,3 procent gedaald was naar 5,5 procent. “Als deze relatief simpel toe te passen internetcoaching het risico op hart en vaatziekten daadwerkelijk vermindert, zal het aantal mensen dat een hartinfarct krijgt dalen.” vertelt Laufer.

bron:
VUmc
ICT & health

Recente blogs

Zoeken