De zorg verandert, verandert u mee?

 in Blog, eHealth

Zorggebruikers weten vaak niet welke online contactmogelijkheden er aangeboden worden. Uit de eHealth-monitor 2015 van NIVEL en Nictiz in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) blijkt dat zorggebruikers meer gebruik willen maken van de online contactmogelijkheden. Zowel ouderen als jongeren willen meer technische ontwikkelingen in de zorg. Om het gebruik te laten groeien, zouden praktijken en zorginstellingen hun cliënten beter op de hoogte moeten stellen van de online contactmogelijkheden.

eHealth-pilot.

Meer dan 30% van de huisartsen, ruim 50% van de medisch specialisten en 65% van de psychiaters gaf aan dat in hun praktijk of zorginstelling in het afgelopen jaar een eHealth-pilot is gedaan. De eHealth-pilot voor zorgverleners bestond uit het elektronisch uitwisselen van informatie en voor de mogelijkheid om online afspraken te maken. In meer dan 70% van de gevallen waar een eHealth-pilot is gedaan werd het gebruik ook na de proefperiode voortgezet.

Zorggebruikers willen online diensten.

Uit onderzoek blijkt dat zorggebruikers steeds meer behoefte hebben aan online diensten. Zo wil 51% van de zorggebruikers via websites medische informatie ontvangen. Ook vindt een derde van de zorggebruikers het handig om online zijn eigen medische gegevens in te zien.  43% van de zorggebruikers wil herhaalrecepten aanvragen via het internet en 41% wil een afspraak maken via het internet. Als zo een grote groep behoefte heeft aan dit soort zaken is het van belang dat zorgverleners nu deze mogelijkheden ook aanbiedt.

Op welke manier kunt u inspelen op de online diensten?

De interactie met de zorggebruiker kan verlopen via verschillende online kanalen zoals apps, tele-zorg en wearables. Zo gebruikt 19% van de zorggebruikers een apparaat of app die lichamelijke activiteiten bijhoudt. Daarnaast kunnen apps en platformen een aanvullende rol spelen bij de behandeling van klachten. Mensen met klachten kunnen via apps en platformen bijvoorbeeld buiten een fysiotherapeut om oefeningen doen. Deze zorg wordt ook wel tele-zorg genoemd. Tele-zorg is zorg op afstand waarbij zorgontvanger en zorgaanbieder zich niet op dezelfde plek bevinden. Tegenwoordig zijn er diverse platformen die dit al aanbieden. Via deze platformen kunnen bijvoorbeeld fysiotherapeuten korte video-opnames en uitleg van de juiste oefeningen delen. Hierdoor kunnen patiënten de oefeningen terugkijken en stijgt de therapietrouw. Eén van de voordelen van tele-zorg is dat praktijken hiermee 24-uurs zorg kunnen aanbieden. 6% van de zorggebruikers heeft afgelopen jaar een online behandeling gevolgd in combinatie met face-to-face behandelingen.

Deze manier van communicatie brengt een kostenbesparing met zich mee. Zo biedt bijvoorbeeld online fysiotherapie een makkelijk en efficiënte manier aan om lichamelijke klachten tegen te gaan. Zowel zorgaanbieder als patiënt kunnen profiteren van de tijdwinst. De patiënt hoeft namelijk de deur niet meer uit en een consult kan bijvoorbeeld thuis of op werk plaatsvinden.

Naast apps, wearables en tele-zorg kan de communicatie ook via de website plaatsvinden. De online diensten onder zorggebruikers op gebied van websites nam niet toe. Dit komt doordat zorggebruikers vaak niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden die zorgverleners bieden. Zo zegt 58% dat ze de mogelijkheid bieden om een vraag te stellen via e-mail of een website maar wat dan opvalt is dat méér dan 86% van de zorggebruikers niet weet of hun huisarts of medisch specialist dit aanbiedt.

Wat hebben wij voor u te bieden?

Er zijn verschillende manieren waarop zorggebruikers via website met zorgverleners kunnen communiceren. Een van die voorbeelden is een online chatfunctie. Dit is onderdeel van zorgmarketing waardoor elke bezoeker van de website optimaal benut en geholpen wordt. Via deze chat kan bijvoorbeeld informatie gegeven en worden zowel nieuwe als bestaande klanten geholpen bij het maken van een afspraak. Zo biedt een praktijk persoonsgerichte ondersteuning wat tegelijkertijd een praktijk kan onderscheiden en een professionele uitstraling geeft. Ook scheelt het onnodig veel storende telefoontjes en e-mails en scheelt het daarmee veel tijd. Wilt u meer weten? Bekijk nu op de website wat de support chat van eHealth88 voor uw praktijk kan betekenen.

Als het gaat om inzage voor patiënten in het dossier van hun zorgverlener, dan zijn de mogelijkheden nog zeer beperkt. 0 tot 1% had afgelopen jaar online inzage in hun medische gegevens. Meer dan de helft  van de zorggebruikers weet niet of inzage mogelijk is bij hun huisarts, maar 40 tot 46% van de zorggebruikers zou dit wel willen.

Elektronisch informatie wisselen.

Op het gebied van elektronische informatie-uitwisseling tussen zorgverleners lopen huisartsen al voorop. Vrijwel alle huisartsen wisselen elektronisch informatie uit met apotheken, huisartsenposten, laboratoria en ziekenhuizen. Medisch specialisten maken niet vaak gebruik van elektronisch informatie wisseling.

Veel zorgverleners in Nederland houden al het patiëntendossier elektronische bij. Van de psychiaters houdt 88% en van de medisch specialisten 79% het patiëntendossier elektronisch bij. Verpleegkundigen in de care lopen achter. Een kwart tot een derde van de huisartsen verwacht dat het komend jaar de praktijk zich gaat inspannen voor mogelijkheden voor patiënten om via het internet een hulpprogramma te volgen.

Wat kunt u als zorgverlener doen?

De afgelopen jaren is een hoop verandert binnen de zorg sinds de komst van eHealth. Aan de hand van dit eHealth-pilot is te zien dat patiënten klaar zijn voor de eHealth. Voor de zorgverleners is het nu van belang dat zij gaan inspelen op de online diensten die er nu zijn. De online diensten kunnen betekenen dat zorggebruikers afspraken en herhaalrecepten via het internet of via een consult kunnen regelen. Ook is het van belang dat informatiewisseling tussen zorgverleners nu vaker plaats moet vinden. Artsen zijn het eens over de positieve effecten hiervan. Het is nu eenmaal een feit dat toepassingen binnen eHealth snel groeien, zoals beeldbellen.

eHealth biedt mogelijkheden voor mensen om een deel van de klachten zelf te kunnen voorkomen of verhelpen. Dit kan patiënten het gevoel geven meer ‘in control’ te zijn over hun eigen lichaam. Het verlegt de nadruk van zorg naar gezondheid, en daar is “eHealth” natuurlijk ook op gericht.

Recente blogs

Zoeken