De opkomst van zorgrobots, kunstmatige intelligentie en de nieuwe evolutie van de mens

 in Blog, eHealth, Innovatie, Overige

De afgelopen weken is er veel te doen geweest rond de nieuwe startup van Elon Musk, genaamd Neuralink. Een startup die chips zou implementeren in de hersenen van mensen waardoor uiteindelijk de intelligentie van de mens uitgebreid kan worden. Dit is nu nog toekomstmuziek. Voorlopig investeren veel organisaties, ook in de zorg, in zorgrobots en kunstmatige intelligentie. De afgelopen week bleek uit onderzoek van PricewaterhouseCoopers dat de meerderheid van de Nederlandse patiënten hier open voor staat.

Een positieve blik

Uit dit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de ondervraagden verwachten dat diagnoses, testen en onderzoeken beter en sneller uitgevoerd gaan worden hierdoor. Ook zouden robots kleine operaties mogen uitvoeren, omdat hier minder risico aan vast zit. De meeste respondenten gaan dus deze verandering met een positieve blik tegemoet.

Grote operaties, no way

Alleen bij grote operaties zoals aan het hart of bij het verwijderen van een tumor geeft 60% aan hier geen behoefte aan te hebben. Alsnog zegt 40% van de bevraagden hier wel open voor te staan.

Tegenstanders van zorgrobots

De tegenstanders zijn bang voor het verlies van vertrouwen en een persoonlijke benadering als dit doorgevoerd wordt. Ook geeft de Nederlandse Patiëntenfederatie verbaasd te zijn over de resultaten. Ze hebben hier zelf nooit onderzoek naar gedaan, maar vinden de percentages hoog. Desondanks zegt de Patiëntenfederatie voorstander te zijn van technologische innovaties zoals zorgrobots en kunstmatige intelligentie in de zorg als er voldoende onderzoek aan vooraf gaat en alles in overleg gaat met de patiënt.

De volgende stap

Zorgrobots en kunstmatige intelligentie in de zorg lijken dus de eerst volgende stap. Robots die ouderen bijvoorbeeld gezelschap houden bij dementie, die kleine operaties uit kunnen voeren of die simpele huishoudelijke taken kunnen uitvoeren als iemand dit zelf vanwege een handicap niet meer kan.

Qua kunstmatige intelligentie zijn allerlei organisaties ook bezig met chat-assistenten die advies kunnen geven als u vragen heeft rondom uw gezondheid thuis. Voor nu lijkt dit een eerste stap naar nieuwe manieren van eHealth in de zorg. Pas op latere termijn lijkt Neuralink, het echt implementeren van chips in mensen de volgende stap te zijn. Elon Musk geeft aan dat dit de volgende logische stap is voor de mensheid. Eerst om uitgebreider onderzoek te kunnen doen naar ziektes en aandoeningen vanuit het lichaam zelf en later als upgrade voor de mens.

Voor nu ligt dit allemaal nog in de toekomst, maar zoals u ziet maakt eHealth grote stappen.

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen rond eHealth? Of heeft u vragen hoe u het huidige eHealth-aanbod concreet kan implementeren binnen uw praktijk of organisatie in de zorg? Neem dan een kijkje op onze website of neem contact met ons op via info@ehealth88.nl of 030 – 3200380.

Bron: Skipr

Recente blogs

Zoeken