Prikkels ontbreken voor snelle adoptie eHealth in Nederland

 in Blog, eHealth, eHealth88, Innovatie, Website Ontwikkeling

Richard Bussink, Senior Manager Digitale Transformatie in de zorgpraktijk van Ernst & Young, maakt zich zorgen over de adoptie van eHealth in Nederland. Volgens Bussink zijn volop pilots in ontwikkeling en dromen veel mensen over eHealth en de mogelijkheden ervan, maar loopt de daadwerkelijke adoptie achter.

Vraag en aanbod?

Volgens de laatste eHealth-monitor is de vraag groot. Zo zegt 61% van de patiënten voor de toepassing van videoconsulten te zijn, terwijl maar 4% van de specialisten dit aanbied. Deze cijfers mogen volgens Bussink wel meer in overeenstemming komen. Het aanbod moet beter schikken naar de vraag.

Online een afspraak inplannen en een sms-herinnering ontvangen wordt veelal positief ervaren. Daarnaast worden websites en apps om in eigen omgeving meer over zorg terug te lezen, zoals de SEH Zorg-website en app van onze organisatie en de Thuisarts-app van het NHG, als een handig hulpmiddel gezien.

Jammer genoeg vinden andere doorbraken zoals in slimme thuismeetapparatuur nog niet plaats. Veel leveranciers en opdrachtgevers lijken de stekker hier uit te trekken terwijl financiële prikkels juist nu van essentieel belang zijn, geeft Richard Bussink aan.

Innovatie is noodzaak

Volgens Bussink is innovatie geen luxe, maar een noodzaak. Een groeiend tekort aan zorgverleners kan voor een gedeelte opgevangen worden door innovatie en eHealth. Richard Bussink denkt dat er vooral te weinig financiële incentives ofwel prikkels zijn voor zowel zorgverzekeraars als zorgverleners om meer eHealth toe te passen. Dat terwijl de vraag naar eHealth aanwezig is en het wel voordelen kan bieden zoals kostenbesparing, een grotere zelfredzaamheid van de patiënten en dat de zorg als geheel efficiënter wordt.

In het verleden was er meer subsidie voor innovatie in de zorg, maar dit droogde op. Nu is er wel een geldstroom aanwezig voor digitalisering in de zorg, genaamd het (VIPP-programma). Dit is alleen specifiek voor algemene ziekenhuizen terwijl eerstelijnszorg zoals huisartsenpraktijken ook grote behoefte hieraan hebben.

Overheid en zorgverzekeraars aan zet

Richard Bussink geeft tenslotte aan dat nieuwe zorgconcepten door het gebruik van technologie en eHealth nu echt van de grond moeten komen. Financiële prikkels zijn daarbij echt een randvoorwaarde in zijn optiek. Alle partijen hebben daar verantwoordelijkheden in, maar vooral overheid en zorgverzekeraars zijn aan zet om hier verandering in te brengen.

Bussink sluit af: De droom is er, de noodzaak is helder, er is ambitie genoeg en talent te over. Mag de adoptie alleen net iets sneller?

Hoewel de overheid en zorgverzekeraars aan zet zijn, kunt u voor uw zorgorganisatie zelf ook al kijken naar wat u kunt veranderen of verbeteren. U kunt bijvoorbeeld nu al kritisch naar uw website kijken en vormen van eHealth toepassen om uw website patiëntvriendelijk te maken (denk aan online afspraak maken, herhaalrecept aanvragen of het aanbieden van e-consulten). eHealth88 kan u daar uiteraard bij ondersteunen.

Bent u benieuwd over eHealth en wat het voor uw organisatie in de zorg kan beteken? eHealth88 kan helpen eHealth toe te passen. Wij kunnen een up-to-date website of app maken voor uw praktijk in de zorg of koppelingen voor uw website maken met eHealth zorgportalen waar cliënten bijvoorbeeld zelf afspraken in kunnen plannen of herhaalrecepten kunnen bestellen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan een kijkje op onze website of neem contact met ons op via info@ehealth88.nl of 030 – 3200380

Bronnen: Consultancy.nl en Skipr.nl

Recente blogs

Zoeken