Spreek jij ook digi-taal?

 in Blog, eHealth

Verschillende professionals en specialisten binnen de gezondheidszorg waarschuwen de overheid dat de zorgconsument steeds meer een statisch leven leidt. We bewegen steeds minder en de dagelijkse taken en behoeften worden veelal vanuit de luie stoel met een smartphone of tablet uitgevoerd.

Door de digitalisering van communicatiemiddelen zullen zorgbeoefenaars uitgedaagd worden in hoe zij de patiënt het beste kunnen bereiken, benaderen en behandelen. Steeds meer patiënten vermijden de zorg en willen soms bewust onbehandeld blijven. Digitalisering van de samenleving is een belangrijke oorzaak waardoor patiënten moeilijker te motiveren zijn. Omdat patiënten steeds meer aangesproken willen worden met een soort ‘digi-taal’, kan de Nederlandse gezondheidszorg reageren door middel van ‘digi-zorg’. De fysiotherapeut omarmt hiermee de mogelijkheden van bijvoorbeeld smartphones, tablets en apps.

Uit cijfers van markt- en onderzoeksbureau GfK blijkt dat in juni 2015 maar liefst 10,6 miljoen Nederlanders in het bezit zijn van een smartphone. Vrijwel alle jongeren bezitten tegenwoordig een smartphone. Momenteel zijn er zelfs meer tablet bezitters dan desktop bezitters. Het Britse marketingbureau Tecmark concludeerde in een onderzoek naar het smartphonegebruik, dat men 211 keer per dag een blik werpt op een smartphone; dat is gemiddeld 2 keer per 15 minuten.

Een bekend digitaal hulpmiddel dat vandaag de dag al ingezet wordt binnen de fysiotherapeutische zorg, zijn de wearables, kleine sensoren die men op het lichaam kan vastmaken en op afstand fysieke parameters meet. Binnen het diagnosticeren zal het altijd cruciaal zijn dat een patiënt en fysiotherapeut live contact hebben. Voor de therapeutische en nazorgfase zijn wearables als de ‘activity tracker’ voor handen. In de vorm van bijvoorbeeld een horloge worden parameters als de hartslag, activiteit en duur gemeten en geüpload naar een computer. Met speciale software kan men een grafische weergave van de resultaten overleggen aan de patiënt. De patiënt kan de activity tracker zelf beheren door middel van een app op de smartphone. Voor de nazorgfase, maar ook zeer goed inzetbaar voor de overige fasen, is er een online chatfunctie op de website van een praktijk of behandelaar.

Sinds kort zijn er ook fysiotherapeuten die binnen de verschillende fasen van de zorg geheel of gedeeltelijk online werkzaam zijn. De interactie met de patiënt kan verlopen via verschillende online kanalen, eventueel aangevuld met live contact. Deze nieuwe vorm brengt een kostenbesparing met zich mee, iets wat aantrekkelijk is voor alle stakeholders binnen de zorg: overheid, zorginkopers, zorgbeoefenaars en patiënt. Vooral de patiënt profiteert van tijdwinst met online fysiotherapie. Hij hoeft namelijk de deur niet meer uit, een consult kan immers thuis of op het werk plaatsvinden.

In 2013 deed de Radboud Universiteit in opdracht van Achmea onderzoek naar deze nieuwe vorm van fysiotherapie. Aan het onderzoek namen 133 werknemers met lichamelijke klachten deel. Zij kregen een jaar lang consulten via webcam en telefoon, oefeningen en advies werden aangeboden via een online platform. Het onderzoek toonde aan dat het aantal benodigde behandelingen sterk daalde ten opzichte van reguliere fysiotherapie, mét behoud van de zorgkwaliteit.

Apps en platformen kunnen een aanvullende rol spelen bij de behandeling van klachten, mensen met klachten kunnen hiermee buiten een fysiotherapeut om oefeningen doen. Platformen zoals mijnfysioonline.nl kunnen ook ondersteuning bieden aan de fysiotherapeut. Via dit platform kunnen fysiotherapeuten korte video-opnames en uitleg van de juiste uitvoering van bepaalde oefeningen delen. Hierdoor kunnen patiënten de oefeningen terugkijken en stijgt de therapietrouw.

De patiënt zal meer zelf gaan doen en wordt daarmee automatisch meer betrokken in het zorgproces. eHealth biedt mogelijkheden waarmee mensen een deel van de klachten zelf kunnen voorkomen of verhelpen. Dit kan patiënten het gevoel geven meer ‘in control’ te zijn over hun eigen gezondheid.

Bron: MoveMens

Recente blogs

Zoeken