Veranderingen in de ouderenzorg

 in Blog, eHealth, Innovatie, mHealth

Er gaat de komende jaren veel veranderen in de ouderenzorg, niet alleen voor de cliënt maar ook voor de zorgmedewerker. Waarom verandert er zoveel in de ouderenzorg? Omdat er drie dingen spelen in de zorg:

 1. bezuinigingen
 2. vergrijzing
 3. personeelstekorten.

Maar hoe gaat de ouderenzorg er dan uitzien?

Grote veranderpunten

Dit zijn 3 grote veranderpunten:

 • Er wordt meer thuis en in de buurt verzorgt.
  Aangezien een grote meerderheid van de ouderen thuis blijft wonen, namelijk bijna 90%, vraagt dit natuurlijk om andere zorgvormen. De oudere moet thuis verzorgd worden of de zorg moet dichtbij zijn. Ook zijn de technologische ontwikkelingen van invloed bij de zorgorganisatie. Denk aan robots in de zorg, alle online verbindingen maar ook dat je tegenwoordig technologische producten zelf kan kopen, en je het zelf kan doen.  
 • Vooral voor ouderen met beperkingen of mensen die psychische zorg nodig hebben komen meer woonzorgcentra zoals een combinatie van verpleeghuis, verzorgingshuis en wonen met zorg. Die kwetsbare groep groeit langzaam en het zal nog even duren voordat er meer van dat soort centra nodig zijn.
 • Zorg op afstand neemt toe, de technologie die monitoring en zorg op afstand mogelijk maakt begint flink te nemen. Al veel zorgorganisaties zijn online te bereiken om antwoord te geven op uw vragen. De ontwikkelingen op het ICT-gebied ondersteunen vooral mantelzorg en ze ondersteunen professionals bij hun zorgtaken en samenwerking; denk bijvoorbeeld aan een online dossier.

Zorghulp-opleiding

De opleiding tot zorghulp zelf veranderd ook al, vooral door nieuwe ontwikkelingen in de zorg, denk aan nieuwe technologie waarvoor iedereen weer anders opgeleid moet worden.

Gemeenten in actie

Verschillende gemeente deden al wat aan een verbeterde ouderenzorg en hun omgeving in de stad. Zo organiseerde Den Haag met 50 andere age-friendly cities verspreid over de hele wereld een internationaal congres. Gemeente Amsterdam heeft een ‘ontwerpgids voor ouderenhuisvesting’ uitgebracht. Daar staan tips in over woningen en woonomgevingen met wat slimme ontwerpen waardoor ouderen eventueel langer thuis zouden kunnen wonen.

In vergelijking met het buitenland hebben wij hier in Nederland betere en meer gebruikte technologie. Denk aan: monitoren, beeldcommunicatie, robotisering en goede digitale medische samenwerkingsplatformen. De zorgmedewerkers van de toekomst zijn opgegroeid in een sterk gedigitaliseerde omgeving en zij gebruiken technologie om meer zorg op afstand te leveren en om samen te werken met collega zorgprofessionals van verschillende organisaties.

De WLZ

Ook is er een wet opgesteld voor langer thuis wonen, de WLZ, dat staat voor Wet Langdurige Zorg’. Die wet is bedoeld voor mensen die voortdurend intensieve zorg nodig hebben, denk daarbij aan kwetsbare ouderen, een chronische ziekte en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening.

Bijna alles wat de cliënt nodig heeft, wordt vanuit die wet geregeld. Denk hierbij aan: in een verblijf of zorginstelling wonen, begeleiding, verpleging, verzorging, hulpmiddelen, en bij thuiswonende cliënten ook huishoudelijke hulp. Thuis wonen in overigens volgens deze wet geen probleem. Voor deze hulp komen zij in aanmerking als er 24 uur per dag verzorging nodig is.

Hulpmiddelen

Wat ouderen ook erg helpt om thuis te blijven wonen zijn hulpmiddelen. Dit zijn hele verschillende dingen, van broeken tot beugels. Een aantal voorbeelden zijn bijvoorbeeld:

 • Beugels en leuningen
 • Antislip-vloer
 • Beschermmiddelen als help- en armbeschermers
 • Vloermatten of valmatten
 • Rollator of looprek
 • Robotisering
 • Medicatiereminders
 • Valsensoren

Kortom, in de ouderenzorg gaat er dus een hoop veranderen en het lijkt op positieve verandering. Alles begint te moderniseren en zo ook de ouderenzorg!

Bron:

Recente blogs

Zoeken