Waardoor wordt eHealth nog te matig toegepast?

 in Blog

De jaarlijkse uitgave van de eHealth-monitor is weer uit. Uit de resultaten van de eHealth-monitor 2017 komt vooral naar voren dat de kansen rondom eHealth er wel liggen, maar nog te weinig benut worden. Veel zorggebruikers en zorgverleners geven namelijk aan dat ze niet altijd de voordelen van eHealth inzien, en daarom het vaak matig toepassen. Terwijl het toch veel positieve gevolgen met zich mee kan brengen voor zowel de specialist als de patiënt.

Patiënten nog te weinig op de hoogte

Medische specialisten geven patiënten online inzage in de volgende onderdelen van het medisch dossier: gestelde diagnoses, uitslagen laboratorium en voorgeschreven medicatie. In 2014 keek ongeveer maar 5% van de patiënten naar deze gegevens. Inmiddels in 2017 ligt dit rond de 30%, maar dit is natuurlijk nog steeds erg weinig. Heel veel patiënten weten simpelweg niet dat het mogelijk is om de online gegevens in te zien. Dit is eigenlijk gek, aangezien patiënten meerwaarde schijnen te zien in een online inzage wanneer ze het eenmaal een keer gezien hebben. Het geeft de patiënten namelijk: een betere voorbereiding op een afspraak met de specialist, meer betrokkenheid bij de behandeling en een duidelijke controle van alle gegevens.

Slechte communicatie tussen de specialisten

Bij de verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg vindt meer dan de helft de dubbele digitale medicatie controle noodzakelijk. Hierdoor is het voor een tweede zorgverlener mogelijk om op afstand te controleren of de juiste medicatie wordt toegediend. Op dit moment geeft slechts 23% van de verpleegkundigen aan dat controles digitaal worden uitgevoerd. Als dit niet wordt gedaan gaat dit ten koste van de medicatieveiligheid.

De communicatie tussen de apotheek en medisch specialist gaat ook lang niet altijd even goed. De helft van de medisch specialisten ontvangt namelijk geen actueel medicatieoverzicht van de apotheek. Ook dit is slecht voor de medicatieveiligheid. Als dit niet wordt gedaan gaat dit ten koste van de medicatieveiligheid.”

e-Consult biedt meerwaarde

Tenslotte zijn er nog te veel onduidelijkheden bij toch wel een van de populairst groeiende eHealth toepassingen: het e-consult. Vooral bij de medische specialisten zijn de onduidelijkheden groot bij de richtlijnen van het e-consult gebruik. Plus dat ze het als iets negatiefs ervaren dat ze geen persoonlijk contact hebben met de patiënt en moeilijker kunnen doorvragen. Even in het kort wat het voor meerwaarde biedt voor de patiënt: Het is goed voor het stellen van eenvoudige vragen, men kan zelf het moment bepalen en het is waardevol om nog eens informatie terug te lezen.

Aanbevelingen

eHealth-Monitor geeft daarom dit jaar een aantal aanbevelingen:

  1. Kies bewust voor eHealth. Zorgaanbieders moeten duidelijk op een rijtje zetten waarom e-health wordt ingezet, voor wie, met wie en op welk moment.
  2. Bevorder verbetering van digitale gegevensuitwisseling en dubbele medicatiecontrole.
  3. Stimuleer ervaring in eHealth al op de opleidingen en nascholingen.
  4. Informeer, communiceer en begeleid. De medische specialist benadrukt dus nog te weinig dat het handig is als de patiënt af en toe een online inzage doet in het medisch dossier.
  5. Er moet beter onderzocht worden wat succesvolle en slechte voorbeelden zijn van eHealth toepassingen.  
Recente blogs

Zoeken