Week van de Alfabetisering: het effect van laaggeletterdheid op de zorg

 in Blog

Van 3 tot 9 september organiseert de Stichting Lezen & Schrijven voor de 14e keer de Week van de Alfabetisering. Ruim 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen. Deze laaggeletterdheid heeft een direct, negatief effect op de gezondheid: zij voelen zich vaker minder gezond, en bezoeken vaker het ziekenhuis en de huisarts. Mensen die moeite hebben met taal en/of rekenen missen de vaardigheden om goed om te gaan met informatie over gezondheid, ziekte en zorg. Kortom: laaggeletterdheid is een risicofactor voor gezondheid.

Dit heeft te maken met meerdere factoren. Zo heeft deze groep onvoldoende toegang tot gezondheidsinformatie en kan het lezen van een bijsluiter bijvoorbeeld al veel onduidelijkheid veroorzaken. Ook heeft deze groep vaker een ongezonde levensstijl wat zorgt voor meer huisarts- en ziekenhuisbezoek. Dit brengt negatieve gevolgen met zich mee. Zo kost het de overheid en zorgverzekeraars jaarlijks €257 miljoen, waarvan €250 miljoen komt door extra ziekenhuisbezoek. Niet alleen de zorgsector kampt hier overigens mee, de laaggeletterden maken zelf ook meer kosten. Deze kosten komen voor de mensen tussen de 16-65 jaar neer op zo’n €600 euro per persoon, per jaar.

Wat kunnen we eraan doen?

De stichting roept daarom huisartsen en andere zorginstellingen op om tijdens de Week van de Alfabetisering aandacht te vragen voor laaggeletterdheid en het risico dat het vormt voor de gezondheid. Dit kan op verschillende manieren, zo zijn er onder het motto ‘Taal maakt gezonder’ een actiepakket met flyers, posters, voorbeeldteksten en banners beschikbaar, en er zijn animatiefilmpjes gemaakt.

Kunnen we hier ook op de lange termijn verandering in brengen? Wij denken van wel, en eHealth speelt hier een grote rol in. Door informatie persoonlijker aan te kunnen bieden, kan de overdracht van informatie naar de patiënt vergroot worden. Makkelijker leesbare tekst in combinatie met afbeeldingen en animaties kan ervoor zorgen dat laaggeletterden informatie beter begrijpen. Nieuwe systemen, zoals persoonlijke online gezondheidsdossiers, kunnen dit mogelijk maken. Verder kan het inzetten van bijvoorbeeld serious games (zoals ook besproken in ons vorige blog), videocommunicatie en het toepassen van online voorlichting over dit onderwerp een groot verschil maken.

Meer informatie? Ga naar: www.weekvandealfabetisering.nl en kijk wat u kunt doen!

 

Recente blogs

Zoeken