Wordt de zorg beter door mHealth?

 in Blog, mHealth

Tegenwoordig is de mobiele telefoon bijna onmisbaar geworden. Door het mobieltje staan we continu in contact met anderen, is alle informatie binnen handbereik en gebruiken we allerlei apps die het leven een stuk gemakkelijker én tegenwoordig ook gezonder maken. Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van gezondheidsapps en zelf-meetapparatuur. De gegevens die hierbij worden verzameld komen ook de spreekkamer van een zorgprofessional binnen, waardoor gesprekken anders verlopen.

Patiënten willen bijdrage leveren aan hun gezondheid.

Vroeger vertrouwden patiënten haast blindelings op het advies van hun zorgverlener. Tegenwoordig gaan patiënten zélf op zoek naar antwoorden en maken gebruik van allerlei nieuwe mogelijkheden dankzij moderne technologie. Ze zoeken informatie online, wisselen ervaringen uit met anderen en downloaden gezondheidsapps op hun telefoon. Patiënten worden mondiger en zijn beter geïnformeerd. Ze willen graag een actieve bijdrage leveren aan hun gezondheid.

Wat is mHealth?

mHealth wordt ook wel mobile healthcare genoemd. mHealth is het aanbod van zorgdiensten of zorginformatie via een mobiel apparaat, zoals smartphones en draagbare technologie.

Voordelen van mHealth.

Patiënten, zorgorganisaties, zorgverzekeraars en de overheid maken steeds vaker gebruik van mobiele mogelijkheden. Door de nieuwe technologieën blijft de zorg betaalbaar en krijgen patiënten persoonlijke zorg op maat. De zorg ontdekt steeds vaker de kansen van mHealth.

De voordelen van mHealth zijn:

  1. Betere toegang tot zorg & welzijn. Mensen hebben bijna altijd een mobiel bij zich. Daardoor kunnen ze op elk moment van de dag contact opnemen met een zorginstelling om een afspraak te maken, om hun behandelaar te spreken, om patiënteninformatie te vinden of om via internet een dagboek bij te houden.
  2. Notificaties op maat. De mobiele telefoon kan mensen eraan herinneren om medicijnen in te nemen, hun stemming in te voeren of een eetdagboek bij te houden.
  3. Betrouwbaardere gegevens. Zorgprofessionals vragen vaak ‘hoe gaat het met je sinds onze vorige afspraak?’. Onderzoek laat zien dat cliënten dan vaak een onvolledig beeld geven. Door op een mobiel apparaat een dagboek bij te houden vergeet men niet wat er is gebeurd.
  4. Eenvoudige en snelle transfer van data naar betrokkenen. Gegevens die automatisch worden bijgehouden of door mensen worden ingevoerd kunnen direct verstuurd worden naar de zorgprofessional.
  5. Gemak. Voor een patiënt is het nu gemakkelijker om gegevens in te voeren en sommige zaken worden zelfs automatisch bijgehouden, denk bijvoorbeeld aan een stappenteller in een telefoon.
  6. Kostenbesparing. Eenvoudige taken worden geautomatiseerd. Omdat cliënten meer zelf doen en minder (vaak) afspraken nodig hebben nemen de kosten per behandeling af.

mHealth in de ouderenzorg.

Apps worden ook steeds meer in de ouderenzorg gebruikt. De werkgever stelt steeds vaker een smartphone of tablet ter beschikking aan de zorgmedewerker. In de thuiszorg heeft 43 procent van de zorgprofessionals een smartphone en 35 procent heeft een tablet van de werkgever. Het gebruik van apps voor het werk is in twee jaar met 15 procent gestegen. Dit komt uit het onderzoek van Zorg voor Beter waar 962 mensen aan meededen.

In verpleeghuizen, woon-zorgcentra en kleinschalig wonen hebben zorgmedewerkers minder vaak de beschikking over een smartphone of tablet van hun werkgever: 16 procent een smartphone en 18 procent een tablet. Gemiddeld heeft 29 procent (binnen de thuiszorg) een smartphone en 21 procent een tablet van de werkgever. Bij hogere functies (teamleider, staf- en beleidsmedewerker, verpleegkundig specialist en hbo-verpleegkundigen) is dit tussen de 50 en 60 procent, bij lagere functies zoals verzorgers is dit 29 procent.

Positieve ontwikkeling.

“Het is positief dat zorgverleners steeds meer gebruik maken van apps op de werkvloer. Special ontwikkelde elektronica voor de zorg kunnen zorgen voor weerstand bij zorgverleners omdat er weer iets nieuws geleerd moet worden. Laagdrempelige consumentenelektronica zoals smartphones en tablets kunnen deze drempel wegnemen omdat men al gewend is hiermee te werken. Wij zien dat veel teams baat hebben bij een app als whatsapp. Het is goed dat zorginstellingen dit nu faciliteren met smartphones en tablets. De apps zijn een handige ondersteuning zodat je meer tijd over houdt voor de cliënt.” Sanne van der Weegen, onderzoeker en adviseur eHealth.

Bij eHealth88 kunt u terecht voor mHealth.

Wij geloven dat mobiele apps in de zorg onder andere kunnen helpen om de cliënt een meer actieve rol te geven in het zorgproces. Mobiele zorgapplicaties zijn vaak ontwikkeld vanuit een technisch oogpunt en sluiten niet aan op de behoeften van cliënten. Bij eHealth88 kijken wij daarom naar het zorgproces vanuit uw oogpunt en dat van de cliënt. Waar hebben zij in de communicatie en informatie uitwisseling behoefte aan en hoe kan een mobiele zorgapplicatie hier een oplossing voor bieden?

Waarom komt mHealth niet van de grond?

mHealth maakt verschil, maar implementatie faalt. In april 2015 heeft Synappz een enquête uitgezet betreft een onderzoek over mHealth in Nederland. Hieruit is naar voren gekomen dat een gebrek aan kennis over trends en het gebruik van mHealth de voornaamste reden is waarom het niet gebruikt wordt. Slechts drie procent van de respondenten uit de ziekenhuizen heeft aangegeven dat het niet gebruikt wordt omdat men geen toegevoegde waarde ziet. Reden genoeg dus om meer kennis te verspreiden over mHealth.

mHealth maakt zorg efficiënter.

mHealth draagt bij aan effectievere behandelingen, efficiëntere werkwijzen en lagere zorgkosten. Bovendien verbetert het de kwaliteit en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Dit is vaak nog wel lastig door de financiering, wet- en regelgeving, cultuur en medische professionals. Maar gelukkig komen er steeds meer mHealth-toepassingen voor een betere, meer persoonlijke zorgverlening.

Bronnen: Mobiledoctors, Smarthealth en ZorgVoorBeter

Recente blogs

Zoeken