Informatie inzichtelijk

Het beschikbaar stellen en genereren van vakkennis, het verder professionaliseren van zorg en kinderpalliatieve zorg blijvend onder de aandacht brengen van de politiek, dat is de missie van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Hierdoor verkrijgen ernstig zieke kinderen en betrokken gezinsleden de best mogelijke kwaliteit van leven en zorg. Voor diverse vraagstukken op het gebied van vormgeving en communicatie helpen wij het Kenniscentrum; van het geven van strategisch advies tot het ontwikkelen van diverse communicatiemiddelen.

kenniscentrum_mockup

Informatie inzichtelijk

Het beschikbaar stellen en genereren van vakkennis, het verder professionaliseren van zorg en kinderpalliatieve zorg blijvend onder de aandacht brengen van de politiek, dat is de missie van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Hierdoor verkrijgen ernstig zieke kinderen en betrokken gezinsleden de best mogelijke kwaliteit van leven en zorg. Voor diverse vraagstukken op het gebied van vormgeving en communicatie helpen wij het Kenniscentrum; van het geven van strategisch advies tot het ontwikkelen van diverse communicatiemiddelen.

Desktop Stichting PAL

Over het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

In Nederland hebben jaarlijks 5.000 tot 7.000 ernstig zieke kinderen en hun gezinnen behoefte aan palliatieve zorg. Kinderpalliatieve zorg is zorg voor kinderen die een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening hebben. In de moeilijke fase van diagnose tot overlijden is het van groot belang dat een kind en zijn of haar gezin de best mogelijke zorg krijgt. Om dit te realiseren gaat het Kenniscentrum innovatieve samenwerkingsverbanden aan en werkt ze samen met allerlei partijen aan onder andere onderzoek, deskundigheidsbevordering en beleid. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg is een initiatief van Stichting PAL Kinderpalliatieve Expertise (PAL) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Zij werken samen in een groot landelijk netwerk van zorgorganisaties, branche-, beroeps- en patiëntenverenigingen.

Infographics internationale congressen

Voor verschillende internationale congressen (waaronder het Congress on Paediatric Palliative Care in Rome en Durban) zijn overzichtelijke en aansprekende posterpresentaties ontwikkeld. Deze infographics (1189 x 841 mm) visualiseren en vertellen de opzet en ontwikkeling van verschillende projecten. Door de vormgeving loop je gemakkelijk door de verschillende fases van een project heen. De posters zijn gebruikt als ‘handvat’ tijdens een presentatie van de verschillende projecten en geven aanleiding tot gesprek.

Infographics internationale congressen

Voor verschillende internationale congressen (waaronder het Congress on Paediatric Palliative Care in Rome en Durban) zijn overzichtelijke en aansprekende posterpresentaties ontwikkeld. Deze infographics (1189 x 841 mm) visualiseren en vertellen de opzet en ontwikkeling van verschillende projecten. Door de vormgeving loop je gemakkelijk door de verschillende fases van een project heen. De posters zijn gebruikt als ‘handvat’ tijdens een presentatie van de verschillende projecten en geven aanleiding tot gesprek.

stichting-pal-flyer

Ontwerp iconen Landelijk Kenniscentrum

In 2014 is de basis gelegd voor het landelijk Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, waarvoor Stichting PAL een van de initiatiefnemers is. In 2017 is de landelijke website live gegaan. met daarin alle belangrijke informatie voor zowel professionals als voor ouders en kinderen. Voor de verschillende onderdelen op de website (Opleiding, Kennis / Voorlichting & informatie, Zorgprojecten, Beleidsontwikkeling, Onderzoeken, Richtlijnen, netwerken en Consultatie) hebben wij herkenbare iconen ontworpen.

Ontwerp iconen Landelijk Kenniscentrum

In 2014 is de basis gelegd voor het landelijk Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, waarvoor Stichting PAL een van de initiatiefnemers is. In 2017 is de landelijke website live gegaan. met daarin alle belangrijke informatie voor zowel professionals als voor ouders en kinderen. Voor de verschillende onderdelen op de website (Opleiding, Kennis / Voorlichting & informatie, Zorgprojecten, Beleidsontwikkeling, Onderzoeken, Richtlijnen, netwerken en Consultatie) hebben wij herkenbare iconen ontworpen.

Communicatietraject Netwerken Integrale Kindzorg

Een Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) is een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines uit de 1e, 2e en 3e lijn, met veel kennis over en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. NIK biedt ondersteuning aan gezinnen met een kind met een levensduurbeperkende of levensbedreigende aandoening en de betrokken hulpverleners. Om beide doelgroepen de voordelen van de NIK’s te laten ervaren, is stap 1 het bekend maken van de NIK. Hiervoor hebben wij een beknopt communicatieplan geschreven, waarin de huidige middelen geanalyseerd zijn en de NIK Communicatie & PR toolkit is beschreven. In deze toolkit zitten allerlei zaken die netwerkleden kunnen gebruiken in hun contact met ouders en andere zorgprofessionals, zoals een tekst over NIK voor op hun organisatie website, een visitekaartje en infographic over de werking van NIK.

NIk visitekaartjes
nieuwsbrief-sehz-mobiel

Ontwikkeling digitale nieuwsbrief

Door de overgang van Stichting PAL naar het Kenniscentrum, moest de digitale nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken worden.  Daarnaast was de wens van het Kenniscentrum om lezers van de nieuwsbrief de mogelijkheid te geven zelf de onderwerpen te selecteren waar zij meer informatie over willen ontvangen. Wij hebben voor hen de nieuwsbrief vormgeven, waarbij de overgang van Stichting PAL naar het Kenniscentrum in 2018 nog subtiel zichtbaar is in vormgeving. Om de verschillende onderwerp categorieën in de nieuwsbrief aan te geven, hebben we herkenbare iconen gebruikt. Ook hebben we de nieuwsbrief gecodeerd, zodat een lezer alleen informatie van zijn of haar keuze ontvangt.

Redactie en vormgeving visiedocument

Voor zorgprofessionals heeft Stichting PAL in samenwerking met andere professionals een visiedocument geschreven met betrekking tot kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) en met progressieve neurodegeneratieve stofwisselingsziekte (PNS). Hierin wordt de bijdrage beschreven die verschillende hulpverleners die werken met mensen met een verstandelijke beperking, kunnen leveren aan de intensieve zorg voor kinderen met EMB/PNS. Een ingewikkeld en uitgebreid document wat we door het redigeren van de tekst en door middel van vormgeving hebben vereenvoudigd. De tekst is nu sneller leesbaar en door het gebruik van de huisstijl is direct duidelijk dat dit een uiting is van PAL.

portfolio_ehealth88_pal_handreiking_kinderen_emb_pns
kenniscentrum_mockup

Praktische ondersteuning communicatie

Voor het Kenniscentrum werken wij een vast aantal uren per maand om hen te ondersteunen bij diverse praktische communicatiewerkzaamheden. Zo onderhouden wij (inhoudelijk) de website www.kinderpalliatief.nl. Daarnaast zorgen we ervoor dat de digitale nieuwsbrief gevuld en verstuurd wordt. We verzamelen tekst en beeldmateriaal, onderhouden het contact met de tekstschrijver en de verschillende contactpersonen, en zorgen ervoor dat alle content netjes in de nieuwsbrief staat en deze op tijd verzonden wordt.

Poster stichting PAL
Sfeerbeeld PAL

Bekijk meer projecten in ons portolio

 Wij hebben al meer dan 200 zorgorganisaties geholpen met hun online dienstverlening.

Benieuwd wat wij voor uw zorgorganisatie of praktijk kunnen betekenen?

Zoeken