Professionalise-ring regionaal samenwerkings-verband

SEHZ is een innovatief samenwerkingsverband van zorgverleners op gebied van zorg en welzijn in Hilversum. De dienstverlening van SEHZ kenmerkt zich enerzijds door het faciliteren van slimme samenwerkingsverbanden tussen de aangesloten zorgverleners en anderzijds door wijkbewoners te helpen bij het organiseren van de beste zorg. Om de dienstverlening richting beide doelgroepen te optimaliseren en te concretiseren, hebben zij ons gevraagd het projectmanagement rondom deze professionaliseringsslag op ons te nemen. Naast het projectmanagement hebben wij ook bijbehorende communicatiemiddelen ontworpen en gerealiseerd.

Portfolio item samen met de wijk

Over SEHZ

SEHZ staat voor Stichting Eerstelijns samenwerking Hilversum-Zuid. Sneller bij de juiste zorgverlener terechtkomen. Langer zelfstandig thuis wonen. Zorg op maat. Het lukt beter als zorgverleners in de wijk goed met elkaar samenwerken. Dat is het doel van SEHZ. De stichting is eind 2014 opgericht door een huisarts, fysiotherapeut en apotheker. De SEHZ is een GEZ: Geïntegreerde eerstelijnszorg, oftewel samenwerkende zorgverleners in de eerste lijn (zoals huisartsen, logopedisten, diëtisten). Zij hopen met lokaal georganiseerde organisaties de zorg beter, sneller en goedkoper te maken voor mensen in Hilversum-Zuid.

Projectmanagement

De aangesloten zorgverleners moeten praktisch ondersteund worden zodat zij gemakkelijk en snel onder de vlag van SEHZ kunnen werken. Dit middels een gestroomlijnd proces en met praktische handvatten, zodat er op een eenduidige manier gecommuniceerd wordt en zonder dat iedereen telkens het wiel moet uitvinden. Om dit te bereiken leggen we contact met alle werkgroepen, inventariseren de status van de huidige en toekomstige projecten en samen met de werkgroepen ontwikkelen we communicatiemiddelen voor de verschillende projecten. We houden hierbij de planning scherp in de gaten, sturen de betrokken professionals aan, houden de vaart erin en zorgen ook voor de daadwerkelijke realisatie van de communicatiemiddelen. Daarnaast houden we relevante ontwikkelingen in de omgeving in de gaten en adviseren we proactief over kansen die SEHZ kan aangrijpen ter promotie. We ontzorgen hiermee de coördinatoren en het bestuur. Maandelijks krijgen zij een overzicht van alle zaken die gedaan zijn.

macbook projectmanagement

Ontwerp huisstijl

Om ervoor te zorgen dat de SEHZ een eigen identiteit uitstraalt, hebben we op basis van het bestaande logo een huisstijl ontwikkeld. De ronde vormen van het logo hebben we terug laten komen in de vormtaal; de uitgangspunten waaraan de vormen die gebruikt worden in de communicatie aan moeten voldoen. De kleuren van het logo vormen het uitgangspunt voor het kleurenpalet. Om rust en vertrouwen uit te stralen richting de wijkbewoners is een frisse en heldere kleur blauw (turkoise) gekozen als hoofdkleur. Deze kleur wordt gebruikt voor de algemene middelen die de SEHZ uitbrengt. Per specialisatie die vertegenwoordigt is binnen de SEHZ gebruiken we een andere kleur uit het logo om in specifieke uitingen onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende zorgverleners. Alle richtlijnen voor het gebruik van de huisstijl hebben we vastgelegd in een huisstijlhandboek.

Aanpassing bestaande website

De bestaande website sehz.nl hebben we aangepast volgens de nieuwe huisstijl. Daarnaast hebben we de indeling van de homepage en het menu aangepast, waardoor er meer overzicht is ontstaan. De teksten op de pagina’s hebben we ingedeeld in overzichtelijke blokken waar uiteraard de vormtaal in terug komt. Deze website is gericht op zorgprofessionals. Daarnaast hebben wij een aparte website ontwikkeld voor inwoners van Hilversum samenmetdewijk.nl.

Ontwerp divers communicatiemateriaal

De huisstijl hebben we niet alleen toegepast op de website, ook hebben we voor SEHZ een nieuw template ontworpen voor de digitale nieuwsbrief. Daarnaast hebben we samen met de werkgroep Valpreventie een folder met bijbehorend kaartje gemaakt voor meer bekendheid en bewustwording van valproblematiek bij inwoners. De onderlinge afspraken die de verschillende zorgverleners gemaakt hebben t.a.v. de werkwijze rondom valpreventie, zijn vertaald in een overzichtelijk stroomdiagram. Ook werken we met andere werkgroepen aan communicatiemiddelen die het zorgproces ondersteunen, zoals de Zorgpas voor ouderen; de belangrijkste contactpersonen en gegevens overzichtelijk in een boekje dat zo in de jaszak past. De oudere heeft zo alle contactgegevens bij de hand en de zorgprofessionals kunnen elkaar bereiken om de zorg en begeleiding op elkaar af te kunnen stemmen.

Visitekaartje SEHZ

Ontwerp wijkkrant

Om de bewoners van Hilversum-Zuid meer achtergrondinformatie te geven over de verschillende zorginitiatieven in de buurt en om meer bekendheid te geven aan SEHZ, verschijnt sinds maart 2017 de SEHZ wijkkrant. 4 keer per jaar zal deze huis aan huis verspreid worden. Wij hebben hiervoor het ontwerp gemaakt, zorgen ervoor dat de teksten en afbeeldingen aangeleverd worden en we regelen het drukwerk en de verspreiding.

Wijkkrant SEHZ
tablet SEHZ
Sfeerbeeld

Bekijk meer projecten in ons portolio

 Wij hebben al meer dan 200 zorgorganisaties geholpen met hun online dienstverlening.

Maak vrijblijvend een afspraak

Maak vrijblijvend een afspraak

Maak vrijblijvend een afspraak

Zoeken