Informatie inzichtelijk

Erkenning van het vakgebied kinderpalliatieve zorg en de verbetering van de kwaliteit van deze zorg, dat is de missie van Stichting PAL (PAL). Hierdoor verkrijgen ernstig zieke kinderen en betrokken gezinsleden de best mogelijke kwaliteit van leven en zorg. Om dit te realiseren gaat PAL innovatieve samenwerkingsverbanden aan en werkt ze samen met allerlei partijen aan onder andere onderzoek, deskundigheidsbevordering en beleid. Voor diverse vraagstukken helpen wij PAL door middel van vormgeving en tekstredactie meer overzicht te creëren in ingewikkelde teksten. Zo kan de lezer het verhaal sneller tot zich nemen en komt het beter tot zijn recht.

Desktop Stichting PAL

Over Stichting PAL

In Nederland hebben jaarlijks 5.000 tot 7.000 ernstig zieke kinderen en hun gezinnen behoefte aan palliatieve zorg. Kinderpalliatieve zorg is zorg voor kinderen die een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening hebben. In de moeilijke fase van diagnose tot overlijden is het van groot belang dat een kind en zijn of haar gezin de best mogelijke zorg krijgt. Stichting PAL Kinderpalliatieve expertise staat Pal achter deze kinderen en hun gezinnen en zet zich in voor betere kinderpalliatieve zorg.

Poster infographic internationaal congres

Voor het 3rd Congress on Paediatric Palliative Care in Rome is een overzichtelijke en aansprekende poster ontwikkeld. De poster infographic (1189 x 841 mm) visualiseert en vertelt de opzet en ontwikkeling van de Netwerken Integrale Kindzorg. Door de vormgeving loop je snel door de verschillende stappen heen. De poster is gebruikt als ‘handvat’ tijdens de presentatie van het opzetten van een Netwerk Integrale Kindzorg en geeft aanleiding tot gesprek.

stichting-pal-flyer

Ontwerp iconen Landelijk Kenniscentrum

In 2014 is de basis gelegd voor de komst van een landelijk Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, waarvoor PAL een van de initiatiefnemers is. In 2016 is gestart met het ontwikkelen van een landelijke website met daarin alle belangrijke informatie, voor zowel professionals als voor ouders en kinderen. Voor de verschillende onderdelen op de website (Opleiding, Kennis / Voorlichting & informatie, Zorgprojecten, Beleidsontwikkeling, Onderzoeken, Richtlijnen, netwerken en Consultatie) hebben wij acht herkenbare iconen ontworpen.

Redactie en vormgeving visiedocument

Voor zorgprofessionals heeft Stichting PAL in samenwerking met andere professionals een visiedocument geschreven met betrekking tot kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) en met progressieve neurodegeneratieve stofwisselingsziekte (PNS). Hierin wordt de bijdrage beschreven die verschillende hulpverleners die werken met mensen met een verstandelijke beperking, kunnen leveren aan de intensieve zorg voor kinderen met EMB/PNS. Een ingewikkeld en uitgebreid document wat we door het redigeren van de tekst en door middel van vormgeving hebben vereenvoudigd. De tekst is nu sneller leesbaar en door het gebruik van de huisstijl is direct duidelijk dat dit een uiting is van PAL.

portfolio_ehealth88_pal_handreiking_kinderen_emb_pns
Poster stichting PAL
Sfeerbeeld PAL

Bekijk meer projecten in ons portolio

 Wij hebben al meer dan 200 zorgorganisaties geholpen met hun online dienstverlening.

Maak vrijblijvend een afspraak

Maak vrijblijvend een afspraak

Maak vrijblijvend een afspraak

Zoeken