Het Medische Kindzorgsysteem

Voor het MKS heeft eHealth88 een passende visualisatie gemaakt bij het concept dat zij willen uitdragen.

Het concept

Het medische kindzorgsysteem is een ingewikkeld proces. Aan ons was de taak om dit op een zo eenvoudig mogelijke manier weer te geven. De focus is hierbij gelegd op het aanbrengen van lagen in de informatie, door niet direct het hele verhaal te laten zien wordt men niet overdonderd. Het proces is gevisualiseerd in een overzichtelijk stappen schema, waarbij vervolgens kan worden ‘ingezoomd’ op de stappen in dit proces.

De visualisatie

Bij de visualisatie is gekozen voor eenvoud, juist omdat de informatie ingewikkeld is. Met grote iconen en heldere kleuren die overeenkomen met de verschillende fasen in het medische kindzorgsysteem kan men het overzicht behouden en snel herkennen waar elk onderdeel over gaat.

De presentatie

De uiteindelijke visualisatie heeft veel geholpen bij het uitleggen van de gang van zaken rondom kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis. Door het ingewikkelde proces te visualiseren werd de gedachte er achter helder en kon er beter worden ingegaan op de inhoud.

Wij vinden voor elke zorginstelling een passende oplossing! Heeft u vragen, neem dan gerust contact op.