Blended care, hoe werkt dat eigenlijk?

 in Zorgmarketing

Blended care is een combinatie van traditionele face-to-face behandelingen en online hulpverlening, maar hoe past u dit toe in de praktijk? De meest effectieve manieren van het inzetten van blended care voor uw zorgorganisatie hebben we voor u samengevat.

De inzet van blended care, een vorm van eHealth, kan om te beginnen op kleine schaal ingezet worden. Dit maakt het voor iedere zorgorganisatie mogelijk om blended care in te zetten. De mate waarin ICT wordt gebruikt in bijvoorbeeld de vorm van een patiëntportaal is afhankelijk van de mogelijkheden binnen de organisatie. Het is daarom raadzaam om voor het inzetten van blended care een meerjarenprogramma op te stellen. Hierin kunnen de ontwikkeling, de eventuele samenwerking en de benodigde ICT-infrastructuur worden opgenomen.

Patiënt motiveren

Om ervoor te zorgen dat blended care echt werkt voor uw organisatie, moet u eerst patiënten motiveren om hiermee aan de slag te gaan. Veel patiënten pakken dit namelijk niet uit zichzelf op. Start met het invoeren van een stukje zelfmanagementinterventie in een consult. Koppel dit bijvoorbeeld aan het individueel zorgplan. Een goed voorbeeld hiervan is het Diabetes Interactief Educatie programma (DIEP). In een papieren individueel zorgplan formuleert de zorgspecialist doelen samen met de patiënt. De patiënt gaat vervolgens thuis zelf aan de slag met de zelfmanagementinterventie om zijn of haar doel(en) te behalen.

Zelfmanagement uitbreiden met online communicatie

Na verloop van tijd raken patiënten gewend aan het gebruik van de zelfmanagementinterventie. Op dit moment kunt u ervoor kiezen om de communicatie met de patiënt gedeeltelijk online te laten plaatsvinden. Voor het digitaal spreken van de patiënt maakt u gebruik van een (goed beveiligde) communicatietool. Vormen van deze communicatietool zijn bijvoorbeeld beeldbellen, maar ook het versturen van beveiligde e-mails. Op deze manier kunt u de patiënt coachen en de patiënt kan u tussen de afspraken door op de hoogte houden van de situatie en vragen stellen wanneer nodig.

Toegankelijkheid digitaal zorgplan

Wanneer efficiënt gewerkt wordt met de communicatietool, kan de volgende stap geïntroduceerd worden: een digitaal individueel zorgplan. Het individueel zorgplan wordt door steeds meer leveranciers van keteninformatiesystemen (KIS) geïntegreerd. Patiënten kunnen via een portaal samen met de zorgspecialist hun zorgplan inzien. Ook kan de patiënt in het patiëntportaal bijhouden hoe hij met zijn gezondheid aan de slag gaat door het wijzigen en/of toevoegen van acties. Dit vergroot de mogelijkheden met betrekking tot het begeleiden van de patiënt op afstand.

Online-zorgprogramma

Naast de voorgaande toepassingen werkt de patiënt ook met een online-zorgprogramma dat speciaal voor hem op maakt gemaakt is. Het risicoprofiel van de patiënt staat centraal binnen dit online-zorgprogramma. Het aanbod van zelfmanagementinterventies voor de patiënt wordt afgestemd op het risicoprofiel. De patiënt kiest zelf wanneer en met welke interventie hij aan de slag gaat. Het doel legt hij vast in zijn online individueel zorgplan. Het introduceren van het online-zorgprogramma stelt de patiënt in staat zelf te werken aan zijn gezondheid. Dit is echter wel afhankelijk van de mate van zelfstandigheid van de patiënt.

Vragenlijsten afnemen patiënten

Wanneer u online een vragenlijst vastlegt, kunt u deze voorleggen aan patiënten om de tevredenheid te testen. De resultaten van de vragenlijst kunnen vervolgens voorgelegd worden aan de gemeente om de kwaliteit van uw zorg aan te tonen. Voor het registreren van een vragenlijst zijn online verschillende handige tools beschikbaar.

Chatten met patiënten

De mogelijkheid voor (potentiële) patiënten om anoniem met u te kunnen chatten, verlaagt voor hen de drempel om contact met u op te nemen. Sommige patiënten durven uit schaamte geen contact op te nemen met een zorgspecialist. Met de chatfunctie kunnen patiënten vanuit hun vertrouwde omgeving contact opnemen met u als zorgspecialist. Op deze manier wordt de drempel weggenomen.

Recente blogs

Zoeken