Skip to content
eerste plek google seo

5 tips om naar de eerste plek in Google te komen

Tegenwoordig is het niet alleen van belang om een goede website te hebben, maar ook dat deze website goed gevonden kan worden via Google. Naast de dingen die de webbouwer voor je kan betekenen, kan je ook zelf een bijdrage leveren. Een van de belangrijkste dingen die je zelf kan doen is de teksten optimaliseren.

Wij bieden ook een service aan voor de optimalisatie voor Google. Deze dienst houdt in dat de website op de juiste manier wordt ingesteld, afbeeldingen de juiste namen krijgen en de tekstjes die je in de zoekresultaten ziet goed worden ingesteld. Google beloont originele teksten en daarom vragen wij je vaak zelfgeschreven (of door een tekstschrijver) teksten aan te leveren. Lees hieronder de 5 tips waar je aan kunt denken tijdens het schrijven van een tekst.

Tip 1: De belangrijke woorden

Als je begint met het schrijven van de tekst voor een pagina is het als eerste belangrijk om te bepalen wat de belangrijke woorden van de te schrijven tekst zijn, dus waar ga je eigenlijk over schrijven? Als je hier goed over na denkt dan kun je vaak een aantal belangrijke woorden opschrijven die belangrijk zijn voor deze pagina. Deze belangrijke woorden worden ‘kernwoorden’ genoemd. Aangezien Google tegenwoordig veel synoniemen herkent is het niet meer nodig om geforceerd op de kernwoorden terug te vallen.

Bij het bepalen van de belangrijke woorden is het belangrijk om uit te gaan van een websitebezoeker. Dus stel jezelf de vraag waar zou een bezoeker op zoeken. Voorbeelden van onderwerpen waar veel op gezocht wordt zijn plaatsnamen, disciplines en namen van een praktijk. In sommige gevallen zijn ook specialisaties van belang om hierin op te nemen. Bij het beslissen of je de tekst voor een bepaald kernwoord moet schrijven kun gebruik maken van Google Trends. Google Trends is een hulpmiddel die je laat zien hoeveel er op een bepaald zoekwoord wordt gezocht. Als er bijna nooit wordt gezocht op een kernwoord dan is het niet verstandig hier uitgebreid over te vertellen.

Tip 2: Waar moeten deze kernwoorden komen?

Waar moet je de kernwoorden neerzetten? Deze woorden kunnen het beste in het begin van de tekst terug komen, bij voorkeur in de eerste alinea. Daarnaast is het belangrijk om te werken met tussenkoppen of titels. Als hier een kernwoord in voorkomt zal Google denken dat de alinea die daarop volgt zal gaan over dat kernwoord.

Door de tekst met een soort inleiding te beginnen kun je ervoor zorgen dat de kernwoorden terug komen in de eerste alinea van de tekst. Daarnaast wil je ook dat de tekst makkelijk te lezen is voor de bezoekers van je website. Het is voor de leesbaarheid belangrijk dat je de bezoeker niet te lange teksten voorschotelt, dus gebruik kopjes, alinea’s en opsommingen.

Tip 3: Het aantal woorden

Ook is het belangrijk om goed te letten op het aantal woorden dat de pagina heeft. Door een tekst minimaal 300 woorden te geven zorg je ervoor dat Google genoeg woorden ziet. Daardoor is de kans groter dat deze pagina terug zal komen in de zoekresultaten. Echter is het verstandig om meer dan 1000 woorden te gebruiken per pagina. Door je te houden aan maximaal 1000 woorden, blijft de tekst overzichtelijk voor de websitebezoekers. Zij zullen de tekst sneller lezen en deze beter begrijpen wanneer de tekst goed is opgemaakt.

Tip 4: Toevoegen van afbeeldingen

Ook is het verstandig om van te voren na te denken over afbeeldingen. Als eerste kun je nadenken over het gebruik van stockfoto’s, eigen foto’s of het laten maken van foto’s door een fotograaf. Een voorbeeld van eigen foto’s zijn bijvoorbeeld foto’s van de teamleden en ruimtes in de praktijk of het zorgcentrum. Stockfoto’s schaffen wij standaard voor onze je aan. Door voor ongeveer iedere alinea een afbeelding toe te voegen zorgen we ervoor dat de tekst leuker wordt om te lezen. Hierbij wordt er uit gegaan van ongeveer 150 woorden per alinea. Als er een afbeelding toegevoegd wordt, is het belangrijk om deze op de juiste manier toe te voegen. Als je bij ons de website laat maken of dat al hebt gedaan, dan regelen wij dit automatisch voor je.

Tip 5: Het vernieuwen van teksten

Tip 5 is dat het belangrijk is om af en toe naar de bestaande teksten te kijken en deze waar nodig te vernieuwen. Google waardeert het als een pagina regelmatig vernieuwd wordt. Hierdoor denkt Google dat de informatie up-to-date is (wat dan ook zo is!) en dus ook waardevoller is voor de bezoeker.

Bij het schrijven van teksten voor de website is het belangrijk om je niet blind op deze tips te staren maar te proberen om deze tips zo veel mogelijk toe te passen. Het belangrijkste is dat het een leesbare tekst is voor bezoekers. Daarnaast is het goed om te weten dat niet alle pagina’s goed gevonden hoeven te worden in Google. Een specialistische pagina is bijvoorbeeld erg goed geschikt om gevonden te worden in Google, terwijl een team pagina zich hier een stuk minder voor leent.