Skip to content
blended care

Blended care, een verbetering van de zorg?

Blended care is een term die we regelmatig voorbij zien komen en waar steeds meer onderzoek naar wordt gedaan. Biedt blended care een verbetering van de zorg? Het is dan vooral interessant om erachter te komen of blended care rendement oplevert voor zowel zorgverleners als voor patiënten.

Wat is blended care?

Blended care is een combinatie tussen traditionele face-to-face behandelingen en online hulpverlening. Bijvoorbeeld digitale tools of het aanbieden van online behandeling, ook wel eHealth of mHealth genoemd. Blended care wordt al steeds vaker toegepast. Neem bijvoorbeeld een huisarts die na een regulier consult een aantal vervolgconsulten via een online videoverbinding doet. Een fysiotherapeut die een cliënt een activity tracker laat dragen en op basis van de verkregen data van de cliënt online advies kan geven. Door blended care wordt de patiënt zelfmanagement geboden onder het toeziend oog van een professional. De mogelijkheden zijn groot, de echte groei van het blended care aanbod in de zorg moet echter nog gaan komen.

Werkt blended care voor de patiënt en de zorgverlener?

Blended care lijkt voor zowel zorgverlener als patiënt te werken, mits het actief wordt opgenomen in het zorgprogramma, langdurig wordt ingezet en wordt omarmd door de zorgverlener. Esther Talboom-Kamp onderzocht 215 COPD patiënten. Zij werden gedurende 15 maanden gevolgd en werden verdeeld in 2 groepen met verschil in begeleiding. Bij de ene groep was eHealth-platform e-Vita geïntegreerd in het zorgprogramma gebruikt, bij de andere groep was e-Vita geen onderdeel van het zorgprogramma bij de huisarts. De resultaten lieten zien dat bij de groep waar blended care actief door de zorgverlener werd ingezet er een grotere betrokkenheid en motivatie ontstond bij de deelnemers. Zij gebruikten actiever het eHealth-platform, hun uitslagen, leermaterialen voor zelfmanagement. De andere groep kreeg alleen een brochure van het platform van de huisarts. In deze groep viel de betrokkenheid bij het platform veel lager uit.

“Ook intensieve coaching door de huisarts en praktijkondersteuner stimuleert patiënten het platform te gebruiken.”

Uit de cijfers van het onderzoek blijkt niet dat de inzet van eHealth en blended care patiënten een betere gezondheid oplevert, maar men leert wel omgaan met de aandoening en hoe zij zelf de regie kunnen houden in het dagelijks leven. Zo blijkt uit onderzoek onder longartsen dat het aantal heropnames van COPD patiënten die via het online platform worden begeleid afnemen.

Blended care maakt het werk leuker

Uit hetzelfde onderzoek van Talboom blijkt dat er nog wel een drempel ligt voor huisartsen en praktijkondersteuners om blended care te integreren in de praktijk en dus reguliere zorg met digitale zorg te ‘blenden’. Deze drempel is echter eenvoudig weg te nemen door een goede introductie en training voor zorgverleners te bieden, steeds meer zorgverzekeraars, coöperaties en de overheid maken de financiering aantrekkelijker. Talboom weet dat veel getrainde praktijkondersteuners hun werk nu als leuker ervaren. ‘Niet langer meer geestdodend lijstjes afvinken, maar gewonnen tijd gebruiken om met patiënten te wandelen bijvoorbeeld. E-health is een waanzinnige facilitator om werkdruk bij administratieve handelingen te verlagen.’

eHealth toepassingen en blended care gaan hand in hand

Gaan we in de komende jaren meer blended care zien in Nederland? Wij denken van wel, steeds meer praktijken beginnen kleinschalig met het bieden van eHealth toepassingen zoals eConsults en deze aanpak blijkt ook rendement te bieden voor zorgverleners en patiënten. Blended care wordt daardoor steeds breder geadopteerd en wellicht dan ook de nieuwe normaal voor hulp bij veel aandoeningen.  

Bent u benieuwd hoe u zelf binnen uw praktijk of zorgorganisatie eHealth en blended care effectief kan integreren? Of wilt u zich daarin eerst laten adviseren? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij hielpen al meer dan 120 praktijken en zorggroepen op weg met eHealth. Neem vrijblijvend contact op met eHealth88.

Bron: Zorgvisie.nl, NCBI