Binnen 5 minuten op de hoogte van de fysiotherapie trends

 in Innovatie

Als fysiotherapeut houdt u zich dagelijks bezig met bewegen. Het is van groot belang dat u zich niet alleen bezighoudt met het het bewegen van patiënten, maar zelf ook meebeweegt met de trends en ontwikkelingen in de branche. Als fysiotherapeut wilt u actie ondernemen om de innovaties binnen het vakgebied bij te benen, maar wat zijn momenteel de trends op het gebied van fysiotherapie?

Ook in 2019 dienen zich volop trends aan in de wereld van de fysiotherapie. Volgens het Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) blijven de vraag en het aanbod van fysiotherapie in balans. Dit bleek uit onderzoek dat werd uitgevoerd door Nivel in opdracht van het KNGF. De verwachting is dat het evenwicht tussen de vraag en het aanbod de komende jaren stabiel blijft. Het KNGF merkt echter wel op dat het steeds lastiger wordt de vacatures voor fysiotherapeut in te vullen. De verdere verwachtingen en trends voor de komende tijd hebben wij voor u samengevat.

Gecombineerde Leefstijlinterventie

Per 1 januari 2019 is de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) opgenomen in de basiszorgverzekering. Door het toepassen van GLI kan overgewicht/obesitas behandeld worden. Hierdoor kan het gebruik van medicijnen worden verminderd of zelfs gestopt. De focus van GLI ligt op het behouden en/of verkrijgen van een gezonde leefstijl. Hier liggen kansen voor fysiotherapeuten. Fysiotherapeuten kunnen ervoor kiezen zich te laten bijscholen zodat zij deze GLI-behandelingen kunnen uitvoeren.

Geriatriefysiotherapie

Sinds jaar en dag is er sprake van dubbele vergrijzing (een toename van het aantal ouderen van 80+). Dit zorgt voor een toename in het aantal chronisch zieke patiënten. Dit zorgt weer voor een stijging van de zorgvraag. Verwacht wordt dat de zorgvraag jaarlijks met 2,5 tot 3 procent stijgt. Het doel is om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van ouderen te bevorderen. Fysiotherapeuten kunnen zich specialiseren in geriatriefysiotherapie. Deze vorm van fysiotherapie is toegespitst op het behandelen van oudere mensen en de daarbij behorende ouderdomsverschijnselen. Doordat ouderen steeds langer thuis kunnen blijven wonen is een ontwikkeling zichtbaar in de thuiszorgfysiotherapie. De fysiotherapeut komt dan bij de patiënt aan huis. Het voordeel hiervan is dat de fysiotherapeut naast het behandelen van de patiënt ook de thuissituatie kan analyseren. De behandeling kan op basis van de thuissituatie worden afgestemd.

Ketenzorg

Van ketenzorg is sprake wanneer verschillende schakels van zorgverlening op elkaar afgestemd zijn. Er is steeds vaker sprake van samenwerking tussen teams in de eerste lijn. Doordat verschillende typen zorgverlening op elkaar worden afgestemd, is het zorgaanbod erg gericht op de behoeften van de patiënt. De huisarts is vaak degene die de ketenzorg coördineert. Echter wordt de rol van de fysiotherapeut hierin steeds groter. Bijvoorbeeld een obesitasprogramma, waarin een patiënt door een fysiotherapeut wordt behandeld voor knieklachten. Daarnaast wordt bij ketenzorg ook geschakeld met een huisarts, psycholoog en diëtist. Bij een samenwerking door deze experts kunnen betere adviezen voor de patiënt gerealiseerd worden.

eHealth in de fysiotherapie

Frank van Zon van Physitrack vindt dat praktijkhouders met de uitspraak ‘ik heb het altijd zo gedaan, dus zo blijf ik het doen’ niet meer wegkomen. Er zijn veel nieuwe technische mogelijkheden. Bijvoorbeeld een 3D-geprinte spalk, robotica en Google Glass. “De technologie heeft fysiotherapie ontzettend veel te bieden en daar moet je je niet voor afsluiten” vindt van Zon. “Met technologie heb je je patiënten meer te bieden waardoor je een betere band opbouwt. Ook kun je met techniek constant je processen verbeteren en kan het tijd opleveren, bijvoorbeeld door een slimmer patiëntendossier.”

Van Zon geeft wel toe dat het invoeren van technologische innovaties niet altijd gemakkelijk is. “Het kost natuurlijk tijd en je loopt aan tegen het probleem dat verschillende systemen niet met elkaar praten. Ook ontmoedigt het verdienmodel van fysiotherapie technologische innovaties,” vindt van Zon.

Benieuwd wat eHealth88 voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Recente blogs

Zoeken