De inzet van e-consults in de praktijk neemt langzaam toe

 in eHealth, Innovatie

Huisartsenconsulten vinden nog veelal plaats per telefoon. E-consults (per e-mail, chat, videobellen) vinden minder vaak plaats. Dat blijkt uit onderzoek door Nivel naar het gebruik van e-health en e-consult toepassingen. Daarnaast blijkt uit onderzoek door Nictiz dat veel huisartsen vaak niet voldoende op de hoogte zijn hoe e-consults te declareren zijn. Daardoor blijft er ofwel geld liggen, of worden e-consults niet ingezet. Het blijkt ook dat er soms een angst ontstaat dat de werklast kan toenemen wanneer e-consults vaker ingezet gaan worden. Meer voorlichting rondom e-consults zou daarom veel onzekerheden weg kunnen nemen.

Het merendeel van consulten tussen huisartsen en patiënten vindt nog plaats via de telefoon. Er is wel een langzame groei in consulten per e-mail. Telefonische consults zijn in het algemeen toegenomen, maar vooral onder de oudere patiënten. Nivel, het instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, beweert dat in 2016 nog 28 procent van de consulten via een telefonisch gesprek gedaan werden en 0,7 procent via de e-mail.

E-consults worden vaak nog niet breed ingezet omdat er nog veel onzekerheden zijn op het gebied van implementatie in de praktijk, declaratie en het werken met dergelijke toepassingen. De wijzes waarop artsen e-consults verrichten kunnen daarbij verschillend zijn. In veel gevallen wordt er wel advies gegeven via een e-consult, en in andere gevallen gaat een arts over naar het inzien van het dossier en draait op basis daarvan een herhaalrecept uit. Bij het gebruik van e-consults is het tevens belangrijk dat gegevens online veilig moeten worden bewaard. Zowel de patiënt als de arts behoren zich te realiseren dat alle mogelijke maatregelen genomen dienen te worden om de privacy zo veel mogelijk te waarborgen. Dit geldt ook voor de medewerkers van de arts.

Waarom is het wel belangrijk om e-consults te gebruiken voor praktijken en patiënten?

Voor zowel de arts als de zorggebruiker is het een goede aanvulling om e-consults in te zetten te gebruiken. Zo kunnen patiënten hun klachten, die geen spoed hebben, online met de arts bespreken. De arts kan tijdens het e-consult, vanaf de computer of smartphone, de patiënt vervolgens adviseren. Als de arts toch nog zorgen heeft, kan de patiënt nog altijd verzocht worden langs te komen. Het fijne van digitale communicatie is ook dat het soms makkelijker is om iets online te vragen dan op persoonlijke wijze.

Artsen kunnen voor een e-consult een dubbel regulier consult declareren, indien het e-consult inhoudelijk en qua tijd en zorg hetzelfde is als een dubbel consult. Voor een e-consult geldt dus niet per definitie de standaardvergoeding van € 4,50.

Een goede introductie van e-consults zou een patiënt meer bewust maken van hoe handig e-consults kunnen zijn. Nictiz geeft aan dat 62 procent van de praktijken e-consults aanbieden. Onder patiënten blijkt dat 42 procent e-consults willen gebruiken. Slechts 17 procent van de patiënten weet van de mogelijkheid tot een e-consult af. Maar 4 procent van de patiënten maakt ook daadwerkelijk gebruik van e-consults. Daaruit zou je al kunnen afleiden dat er meer bekendheid voor e-consults nodig is, of nog belangrijker een goede integratie hiervan in de praktijken. Wat zou een mogelijke oplossing kunnen zijn om dit handige hulpmiddel beter binnen praktijken te integreren? Artsen kunnen tijdens reguliere offline afspraken hun patiënten hierover voorlichten. Dit praktijk zelf speelt een belangrijke rol om de patiënt zich comfortabel te laten voelen bij het gebruik van e-consults.

Onze ervaring leert dat het juist implementeren van e-consults belangrijk is voor de praktijk. Wij kunnen praktijken ontlasten door bijvoorbeeld video-consults of de mogelijkheid tot het veilig chatten via de website in te bouwen. Zo kan er op een veilige en eenvoudige manier gebruik worden gemaakt van deze e-health-toepassing.

Nieuwsgierig hoe wij dit voor onze klanten aanpakken? Bekijk ons portfolio of neem contact met ons op.

 

Bron:

Recente blogs

Zoeken