Next level jeugdpsychiatrie

 in Blog

Jouw Omgeving is een online platform in de jeugdpsychiatrie, waarin cliënten de regie kunnen nemen in hun eigen hulpverlening. Jouw Omgeving wil makkelijk toe te passen en efficiënte hulp bieden. Plus de betrokkenheid van de cliënt en zijn familie/vrienden-omgeving vergroten. Sinds 18 september heeft het eHealth platform een nieuwe interessante app hiervoor gelanceerd.

Optimaal contact

Dit is een prachtig voorbeeld van een nieuwe eHealth toepassing in de jeugdpsychiatrie. De app heeft als doel om de zorg van zorgaanbieders en zorgprofessionals nog meer aan te laten sluiten op de dagelijkse praktijk van cliënten. Dat wil zeggen dat het contact tussen beide partijen veel beter en makkelijker verloopt. Wat ideaal is, is dat Jouw Omgeving niet gekoppeld is aan één bepaalde zorginstantie en dus voor iedereen beschikbaar is. De app is een veilig platform waar vertrouwelijke informatie over gecoronspondeert kan worden. Men logt altijd in met een toegangscode namelijk. Daarnaast verschijnt er een notificatie op de telefoon wanneer er iets moet gebeuren, zoals een nieuwe stap in de behandeling.

Het eetdagboek en g-schema

Naast het contact, zijn ook nog 2 extra services die aangeboden worden: Het eetdagboek en g-schema. Met de eetdagboek app weet men precies wat en wanneer men iets gegeten heeft, en nog belangrijker hoe men zich daarbij voelt. Dit geeft jongeren en hun ouders/opvoeders optimaal inzicht in in hun eetgedrag. Het g-schema is een functie in de app waarbij eigenlijk alles genoteerd kan worden wanneer er zich voor de cliënt een lastige situatie voordoet. Zo krijgt men volgens Jouw Omgeving: “meer inzicht in hoe je gevoel samenhangt met je gedachtes en gedrag.” Als men bij zo’n situatie direct noteert in de app hoe men zich voelt, krijgt men een veel accuratere beschrijving dan bijvoorbeeld wanneer de cliënt dit een week later pas gaat uitleggen aan de professional. Met de eetdagboek app weet men precies wat en wanneer je iets gegeten hebt, en nog belangrijker hoe men zich daarbij voelt.”

In de toekomst

Deze functies zijn ontwikkeld in opdracht van Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP). En het zal hier niet bij blijven, stelt Robert Slotman (mede oprichter van Jouw Omgeving). Jouw Omgeving is van plan om een hele bibliotheek aan functies toe te voegen in de toekomst. Slotman verklapt al dat er over een paar maanden een functie aankomt dat heet ‘het emotiedagboek’.

De app is voor de jeugd en ouders gratis beschikbaar op iOS en Android.

Bron: https://www.jouwomgeving.nl/apps/

Recente blogs

Zoeken